Home | CUVINT INAINTE | SCUZE | NOU PE SITE | GENESSIS | GENESSIS II | FRATII MARAMURESENI | COMITATUL SZOLNOK DOBOKA | CONTINUARE I | CONTINUARE II | TARA LAPUSULUI 1876 HARTA | MUSATINII SI MARAMURESUL | 1914 | Blank page | TIRGU LAPUS | TIRGU LAPUS II | TIRGU LAPUS III | FILE DIN ISTORIA LAPUSULUI | ISTORIE A SCOLII LAPUSENE | TARA LAPUSULUI | TARA LAPUSULUI II | TARA LAPUSULUI III | TARA LAPUSULUI IV | MUNTII LAPUSULUI | Tara Chioarului | Blank page | TARA CHIOARULUI II | ISTORIA RELIGIILOR TARII LAPUSULUI | TURISM IN TARA LAPUSULUI ?! | TRASEE TURISTICE IN TARA LAPUSULUI | Blank page | BISERICILE DE LEMN | BISERICI DE LEMN II | PE VREMEA LUI PINTEA | PANORAMA LAPUSULUI | PANORAMA LAPUSULUI II | PANORAMA LAPUSULUI III | FOLCLOR LAPUSAN | TRADITII | BABA | BAIUT | BERINTA | POIANA BLENCHI | POIANA BOTIZII | BOIERENI | BORCUT | DOBRIC | DUMBRAVA | BREBENI | UNGURENI | CERNESTI | CIOCOTIS- | FINATE- | IZVOARELE -BLOAJA | MAGURENI | TRESTIE- | VALENI | POIANA PORCULUI-FINTINELE | DEALUL CORBULUI | INAU | DAMACUSENI | DEALUL MARE | VIMA MICA | DRAGHIA | FAURESTI | GOSTILA | GROSI | GROAPE | JUGATRENI | ASPRA | LASCHIA | LAPUSUL ROMANESC | LIBOTIN | LARGA | MAGOAJA | COPALNIC MANASTIUR | VIMA MARE | COPALNIC | COROIENI | CUFOAIA | COSTENI | CUPSENI | CARPINIS | CURTISIU MIC | ? CIMPIA SASULUI | STRIMBU BAIUT | PRELUCA NOUA | PRELUCA | PETERITEA | CONTINUARE PRELUCA | PLOPIS | RAZOARE | ROGOZ | ROHIA-PAMINTUL CREDINTEI | ROMANESTI | RUSOR | SUCIU DE JOS | SUCIU DE SUS | STOICENI | SALNITA | SURDESTI | SATRA | VAD | FAMILIA CULCER-MEMORII | BLESTEMUL PAMÎNTULUI | BISERICA UNITARA -MARTIRI | MARTIRII TARII LAPUSULUI | INTOARCEREA ACASA | BISERICA BAPTISTA LAPUSANA | PENTICOSTALISMUL IN TARA LAPUSULUI | PASTRATORII TRADITIEI | POVESTE | Melania Dan | CONTINUITATE | DIN BOGATIILE LAPUSULUI | SENZATIONAL | RADACINI | " Halal de mine sunt bunic " | Pentru Boguta | Emotii | Dupa 25 de ani | LAPUSENI UNITIVA !!! | REINTOARCERE IN TRECUT I | REINTOARCERE IN TRECUT II | REINTOARCERE IN TRECUT III | Ultima ceremonie | EROI | Rohia 2 | MUNTELE GAINA | PROFESORI | " PEDAGOGI DE SCOALA VECHE " | CAMPIONAT PE MAIDAN | VIOLENTA | Blank page | " LA PESCUIT , IARNA " | Istoria unui parculet | LIBOTIN | VECHIUL LICEU | MENTORI | La gradinita | FOTOGRAFII CLASELE I-IV | CLASA VIII | CLASA X | CLASA XII "A" | MENTORI II | SASCUT | SASCUT II | Blank page | povestiri | povestiri II | povestiri III | povestiri IV | povestiri V | povestiri VI | Dr. SOLOMON CORNELIU | CULTURA | CULTURA II | CULTURA III | LAPUSENI | Lapuseni II | TOAMNA SE NUMARA ....... | COPILARIA MEA ,SPITALUL | STRADA DOINEI | Lapusul si evreii | Lapusul si evreii II | LAPUSUL si evreii II continuare | Lapusul si evreii III | Lapusul si evreii IV | Lapusul si evreii V | LAPUSUL SI EVREII (ENGLEZA) | URME | PRIN CIMITIRUL EVREIESC DIN TIRGUL LAPUS | CASA RABINICA DE LAPUS | Traditii evreiesti | HOLOCAUSTUL LAPUSAN | YAD VASHEM | HOLOCAUSTUL LAPUSAN (ANTISEMITISM) | DOCTORI | FARA LEGATURA | ALEGERI | Blank page | Blank page 2 | Blank page 3 | Contact Me | About Me | Favorite Links

AMINTIRI DIN TIRGU LAPUS / SASCUT

SUCIU DE JOS

Enter subhead content here

Szőcs (Alsó).

Nevének változatai: 1335-ben*Gr. Erdődyek galgóczi ltára l. 96. f. 22. Sculthu. 1381-ben*Dl. 28357, 28585. Zeuchud. 1500-ban*Km. prot. Michael 17. és Neoreg. D. 4. Alsózewch. 1584-ben*Lib. Reg. Sig. Báthory 251. Alsózewch. 1594-ben*Km. Arm. Diversae. Alsó-Szücsy. 1607-ben*Torma cs. ltára. Alsó Zevch. 1618-ban*Torma gyüjt. Alsó Züchy. 1750-ben*Erd. főkormsz. levéltár. Alsó-Szőcs. 1830-ban*Cons. statist. topogr. 9. l. oláhul Szutsul din Zsosz.

Nevét szűcsmesterséggel foglalkozó lakosai s első nevét fekvésétől vette, megkölönböztetésül Felső-Szőcstől. A hagyomány is azt tartja, hogy ide két szűcsmester telepedett le s ezek egyike Felső-, a más Alsó-Szőcsöt alapitotta volna s innen vette a község nevét.

A Boi és Dumbráva hegyek közt a völgyben, sík téren épült a Szőcspatak jobbpartján. Deéstől 49.1 kilométernyire, a magyarláposi járásban.

Először emlittetik: 1325-ben*Gr. Bánffy ltár. Zuch-tu néven. De ez alatt Domokost kell értenünk, mely a Szőcsvize tövénél fekszik. Ekkor már Szőcsnek is fen kellett állania, melyről vize patakja nevét nyerte.

Szőcsöt kezdettől fogva a losonczi Bánffyak, mint a Lápos vidék urai birtokolták.

A Bánffy Dénes fiai közt 1325-ben*Gr. Erdődy levéltár Galgóczon. megejtett osztály szerint Szőcsöt Bánffy István kapta.

{489.} 1381-ben*Dl. 28357, 28585. a Régeni (Bánffy) István fiai közti osztály szerint e birtok Albertnek jutott.

1500-ban*Km. prot. Michael 17. és Neoreg. D. 4. Bánffy János fia János, Bánffy Mihály fia Imre, Péter, András és Mihály a birtokukban levő Alsó-Szőcs egyik felét, Bánffy László s fiai Miklós és Ferencz, Bánffy György fiai Ferencz, István és Zsigmond, ezen Ferencznek fia Kristóf s azon István fia László pedig a birtokukban lévő másik felerészt Csicsó urának István moldvai vajdának s fiának Bogdánnak eladják.

1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Csicsóvár tartozéka a Lápos vidékén. Kenéze Jakab.

1584-ben*I. Lib. Reg. Sig. Báthory 251. Báthory Zsigmond ekkor M.-Láposhoz tartozó község lakóit szűk terméketlen területük miatt a 30-ad alól fölmenti.

1594-ben*Km Arm. Diversae. Szamosújvárhoz tartozó fejedelmi birtok; kenéz: Vonyiga János; Kira Lázár esküdt.

1607-ben*Torma cs. ltára. birtokosa Huszár István.

1608-ban*Km. Szolnok int. K. 11. birtokosa Némai Vajda János.

1612-ben*Erd. fiskusi ltár és Torma cs. ltára. Huszár Péter birja. Birtokosa kaczkói Mocsonyi Gergely és berenhidai Huszár István Marosszék kapitánya.

1618-ban*Torma gyüjt. Huszár István birja.

1628-ban*Km. prot. L. 77. Gyf. prot. Bojti 25. Huszár István özvegye Bánffy Borbála s gyermekei Mátyás és neje Harinai Farkas Krisztina, Péter és Krisztina óvást tesznek az ellen, hogy e vett birtokukat a fejedelem Szamosujvár várához csatolta. 1630-ban*Gyf. prot. Bojti 51. a fejedelem e birtokot Huszár Mátyásnak visszaadta.

1630-ban*16. L. Reg. 106. Brandenburgi Katalin fejedelem e birtokot Huszár Péternek és Mátyásnak inscribálta.

1632-ben*17. L. Reg. 39. Rákóczi György e birtokot berenhidai Huszár Mátyásnak adja zálogba, s szállott*Torma gyüjt. Huszár Margit leányára, kinek első férje Toldalagi Mihály.*Lásd Gáncsot és Domokost.

1658-ban*Torma cs. ltára. Huszár Péternek itt 12 adózó jobbágya volt.

1670-ben*U. o. Toldalagi János birtokos, a ki 1687-ben*Torma gyüjt. itteni részét, mely Huszár-féle birtok, a gáncsival együtt utódaira hagyja, ez 500 frt, a gáncsi 3000 frtban volt zálogba.

1694-ben*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35, 56. birtokosai Toldalagi János és Macskásy László.

1695-ben*Erd. főkormsz. ltár. Bethlen Miklós gróf e birtokot a Huszár család női ágától megvette.

{490.} 1715-ben*Gr. Bethlen ltár. gróf Bethlen József birja, kinek van itt 45 örökös jobbágya 74 fiuval, kik 40 telken laknak, el van pusztulva egy telek, van adó alatt 55 ökör, 87 tehén, 58 ökörborju s ugyanennyi üsző, 215 júh s ló, 110 sertés, 55 méhköpü. Szántója 251 hold, melybe 231 köböl vetés fér, 252 hold rét, melyben 264 szekér széna terem.

1721-ben*Erd. fiskusi ltár. gróf Bethlen Elek és Gergely birják.

1738-ban*E. F. L. III. 164. B. itteni birtokosok gróf Bethlen József s néh. gróf Bethlen István fiai Mihály, István és László.

1750-ben*Megyei ltár. Kemény Krisztina birja.

1767-ben*E. F. L. III. 166. Y. a fiscus e birtokot a gróf Bethlen családtól magához váltotta, de aztán bonificátióban a következő családoknak adta: a Szepesi családnak 16 telket, Balog családnak 13, Bodoni családnak 12, Rettegi családnak 10, Halmágyi családnak 5, Alsó családnak 8, Ujfalvi családnak 1, Naláczi családnak 2, Sombory családnak 2, 1 telket pedig magának tartott fönn.

1786-ban*Torma gyüjt. br. Korda Zsigmondné itteni szerzeményét testvére leánya gr. Bethlen Juliánna Wesselényi Farkasnénak hagyományozta, a ki 1801-ben ikafalvi Balog Zsigmondnak adta 3000 frtért zálogba, ettől 1806-ban Wesselényi József perelte, de nem ő, hanem br. Kemény Ferencz, ki fia Lajosnak Wesselényi Juliannától, ki leánya volt Wesselényi Farkasnak, nyerte meg 1822. deczember 19-én.

1786-ban*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai: br. Wesselényi Farkasnak van 16 jobbágya, 2 zsellére, Apor Lázárnak 13 jobbágya 3 zsellére, gróf Bethlen Gergelynek 6 jobbágya, özv. Szucsáki Ferencznének 11 jobbágya, Szepesi Mihálynak 7 jobbágya, 2 zsellére, Nyárádi Lászlónak 8 jobbágya, 2 zsellére, Baranyai Józsefnek 5 jobbágya, 2 zsellére, Naláczi Józsefnek 4 jobbágya, 1 zsellére, özv. Gyárfásné Borsai Krisztinának 2 jobbágya, 3 zsellére, Szepesi Andrásnak 1 jobbágya, 5 zsellére, Sombori Lajosnak 2 jobbágya, 1 zsellére, Szepesi Gergelynek 1 jobbágya, királyi fiscusnak 1 jobbágya.

1800 körül*Torma gyüjt. Nyárádi Samu és Mihály tordamegyei havasi katonásitott birtokaikért itt 14 embert kaptak. Mihály magtalan halála után az Imre gyermekei: László, Elek, Imre, Samu, Béni, Mihály és Juli Vásárhelyi Egyed Sándorné fölosztották.

1807-ben*U. o. Makfalvi Dózsa Sándor neje Nyárádi Eszter jogán zálogba bir Alsó István.

{491.} 1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosai: Ikafalvi Balogh Zsigmondnak van 13 telke, melyet Bethlen Juli Wesselényi Farkasnétól bir zálogba, Rettegi Sándornak 13, Szepesi Mihálynak 11, Bodon Ádámnak 9, Alsó Istvánné Gémán Eszternek 8, Fogarasi Halmágyi Simonnak 5, Kádár Jánosnak 3, Szepesi Jánosnak 3, Naláczi Dánielnek 2, Csonka Józsefnek 1, Désaknai sókamarának 1 és Ujfalvi Sámuelnek 1 telke.

1829-ben*Erd. fiskusi ltár. a Szepesi, Nyárádi, Sombory, Boér, Apor és Gyárfás családok birják.

1838-ban*Megyei ltár. két magyar immunis nemes lakója van.

1863-ban*Urb. Wes. 72–194. l. ifj. Rettegi Sándor, Nemes József, Halmágyi Emil és a kir. kincstár részére urbéri kárpótlást utaltak ki.

1866-ban*Erd. főkormsz. ltár. nemesi jogu birtokosai: Betegh Kelemen és Rettegi István.

Jelenlegi birtokosai (1897 és 1898-ban): Özv. Betegh Kelemenné és fia Imre, 1245 hold, egykor Szepesi-féle birtok. Grünstein Józsefné, 356 hold, vásárolt. Popesku Gergely, Pollák Leopoldné, Márkovics Lázár, vásárlás folytán.

Lakosai kezdet óta románok, de magyar birtokosok is laktak itt több-kevesebb számban. Marhatenyésztéssel és földmiveléssel foglalkoznak. Öltözetük télen-nyáron házilag készitett harisnya, derék szij, vagy tüsző. Épületeik elszórtan faoldaluak, kis ablakokkal, tapasz nélkül, magas szalma és zsendely tetővel fedve. Lakóházuk felszerelése egy ágy, rúdra teritett pokrócz és lepedő képezi díszét.

1771-ben*Megyei ltár selejt. 254, 310. sz. gör. keleti és gör. kath. egyházközség. A templom miatt a két ekklézsia hívei közt nagy volt a viszály. A templomot a gör. katholikusok kapták, a keletiek új templomot épitettek, de a kormányszék engedélye nélkül s ezért a főkormányszék bezáratását rendelte el. 1779-ben*U. o. 93. sz. és 1781-ben*U. o. 40 sz. a gör. keletiek újonnan épitett templomát a balázsfalvi érsek kérésére újólag bezárták

1898-ban mindkét felekezetnek a község közepén díszes temploma van kőtoronynyal, melyek épitésére Nemes József deési lakos, megyei főbirósága idején 1000-1000 forintot adott. A gör. kath. egyház templomát 1876-ban szentelték föl a Jézus Krisztus nevére, a gör. keletiek 1886-ban Mihály és Gábor őrangyalok tiszteletére. Annak harangjai Sztojkafalván öntettek. Anyakönyvet 1832. év óta vezet. Lelkészei: Pap Lázár és Ilyés utána jelenlegiek Perhajcza Pál és Papaszku Gergely.

{492.} Ev. ref. lakosai 1898-ban*Ev. ref. Névk. 99. l. a domokosi egyházközséghez tartoznak.

A két görög felekezet közösen tart fenn iskolát 1870 óta. 1858 óta*Kádár. Nev. és okt. tört. 359. l. A.-Szőcs a magyarláposi gör. kath. jellegü iskolához évenként 24 forinttal járult.

Éghajlata egészséges, de lakói gyenge táplálkozásánál fogva a hidegláz gyakori. Jég határát gyakran bántja, tavaszszal a havasi fergeteg űzi gyakorta játékát.

1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. határának harmada téres, közepes termésü és gyakori trágyázást kiván, a többi részben csak a zab terem meg.

Földjük termékeiből és baromtenyésztésből élnek, de fentartásukra alig elégséges. Két fordulós határának egy része termő, a többi hegyes, 4 ökörrel szántható. A hegyi rész szekeres trágyával nem javitható. Az őszi vetés nincs szokásban. Egy köböl tavaszgabona 6 kalangyát, szemül 12 vékát ereszt. Tüzelésre való erdeje elég, legelője szűk, kaszálója fordulónként. Szántója 227 2/4 köbölnyi, elvetettek 25 1/2 köböl ősz, 139 3/4 köböl tavaszgabonát, tengerije lett szemül 13 1/2 köbölnyi, kaszálója 320 szekérre való. Van 96 jármas ökre, lova, 149 tehén, 40 tulok, csikó, 137 juh, kecske, 81 disznó, 88 méhköpü. Pálinkafőző üstök jövedelme 40 forint. Iparosa egy ács és egy kovács.

1822-ben*Cziráky urb. oszt. határa 2-od osztályu, adó alatt van 557 1/2 köb. szántó, 1074 3/4 szekérnyi rét, 57 ökör, ló, 43 tehén, 14 bornyu, 30 juh, 10 kecske, 18 disznó, 4 méhköpü.

1898-ban határának földje gyenge, többnyire tengerit, zabot s kevés tavaszbúzát termelnek, jobbára erdélyi fajta fehér szőrü marhát tenyésztenek. Gyümölcstenyésztés úgyszólva nincs, itt-ott egy-egy beszterczei szilva, még ritkábban látható egy-egy almafa.

Itatója a Cziblesről jövő Szőcspatak, Szopátra csorgó, Valea rituluj, Funtina luj Vaszilie források. Van két malma két kővel Betegh Imre s a más Grünstein és Pollák tulajdona.

1848 őszén az erre szaladó Dimbul román határőr lándzsásait Katona Miklós által Lápos felé küldött magyar sereg itt érte utól s üldözte, vágta, Felső-Szőcs felé kergetve őket.

Jobbágyszolgálmányok: 1552-ben*Transylv. f. 9. nr. 69. adtak 3 tehenet, 1 ökröt, 7 frt. és 30 denár, 4 bárányt 44 denár, csirkét 38-at 57 denár, 3 pint vajat 75 denár, 24 köböl zabot 8 frt. 33 denár, egy köböl gabonát 64 denár, 2 sajtot 32 denár értékben.

{493.} 1553-ban*Transylv. fasc. 9. nr. 69. évente szent Mártonnapon jobbágyai fele 16, másika 8 denárt fizet, szt. György kor juhaikból 50-edet adnak.*Bővebben Csicsóváránál.

Határhelyek: 1715-ben*Kolosm. conv. Muncsel, Muntyáni mező, Horgaspatak, Farkastorok, Almáspatak, Bányai torok, Dobrai patak vagy Dobra pataka, Runkuly, Tőkös, Pétermezeje, Pikonyamezeje, Szellőtava, Barló patak, Dombra, Videnőspatak; Nyergespatak, Medvés; Poltinás mezeje; Rév; Szőcspatak; Csorgó; Kövecses; Szoros; Csüngei hegy; Bükkös pataka; Gyertyános, Csengő hegy; Látó völgy; Barlangtorok; Hidas; Nyires; Tamáspataka; Nyisztor tava; Jókut; Tamásmezeje; Kenderestó; Obresi; Mocsár; Rakottja; Kodor erdő; Fenék; Papnéverme, kapált hegy; Zevoj; Czigánymezeje; Fakadék; Sgyáb; Burjánpatak; Láz; Manés széllye; Szakadás; Hajtás; Gerneszpataka; Szőcsi torok; Egeres, gázló; Leánymezeje; Leorda; Zavarosviz; Keserű-Láposhely; Juharfa torok; Hegyes; Komárnyikpataka; Bucsum; Szvoristye; Kirsemezeje; Botamezeje; Fagyaczel torok; Hudratető; Sztrójapataka; Fraxanás.

1762-ben*E. F. L. III. 166. S. Pojána lu Petru; Sészu csel mare; Szőcs folyó.

1819-ben*U. o. Y. Szubt Kvaszte; Sztrimtor; Csires; Tarnyicze; Gura Barloj; Gura Voji; La Alak; Mocsér; Lupoje; Obresele; Csorgen; Krucse; Mojnye; Vuron Zsurgyiki; Mora.

1864-ben*Pesty Frigyes gyüjt. Vedinoje (locu vederosu) a határban levő legmagasabb hely; Csungaja; Baje; Dobra;*Hagyomány szerint e völgyet Bogyászának hivták s midőn itt egy orosz herczegné járt, kérdezte a völgy nevét s az emberek megmondák, erre jóváhagyólag „Dobre” (jó) mondá s így származott neve. Burloje; Lupoja; Obrezse; Seszu din szusz, Seszu din zsosz. Valea luj Szaleu.

Területe 6658 k. hold.

Lakossága: 1553-ban*Transylv. fasc. 9. nr. 69. van benne 8 kapu, 3 pusztaház, 13 szegény lakos.

1603-ban*Urb. Conscr. f. 65. nr. 87. összesen csak 2 lélek lakója van, a többi az előző évi háború alatt pusztult el.

1703 körül*Erd. főkormsz. ltár. 16 jobbágy, 4 zsellér, egy szegény lakossal, van benne 19 lakó s 6 pusztaház.

1706-ban*E. F. L. III. 242. B. fiaikkal együtt 53 jobbágy lakossal, kik 23 házban laknak.

1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. lakik itt 45 családfő jobbágy 43 telken 44 házban, 2 ily özvegy 2 telken és házban, 5 zsellér 4 telken és házban, 2 külső birtok nélkül való zsellér 2 telkes házban, 7 kóborló, 2 ily özvegy, 7 czigány, ez utóbbiaknak nincs házuk. Együtt 64 családfő 50 telken 51 {494.} házban. El van pusztulva 3 telek, melynek lakóit más helyre költöztették, egynek javait Kemény Krisztina foglalta el, a többi utána nép fizeti az adót.

1822-ben*Megy. ltár. lakik itt 65 gör. nem egyesült családfő.

1830-ban*Cons. statist. topogr. 9. l. 483 gör. kath. és gör. kel. lélek lakik benne.

1857-ben*Orsz. ism. tábla 22. l. 816 lakossal, ebből 418 gör. kath. 359 gör. kel., 44 zsidó. Házak száma 162.

1886-ban 1009 lakossal, melyből 2 róm. kath. 515 gör. kath., 462 gör. kel., 5 helvét hitü, 25 zsidó.

1891-ben 2 róm. kath., 488 gör. kath., 310 gör. kel., 6 ev. ref., 32 izraelita, együtt 1038 lakossal.

1900-ban 1100 lakosból férfi 564; magyar 20, német 34, oláh 1046; magyarul beszélni tud 40; gör. kath. 569, gör. kel. 478, ev. ref. 37, izraelita 16; ír és olvas 67; házszám 269.

Adója 1703 körül*Erd. főkormsz. ltár. a jobbágyok, zsellérek fizettek 28 frtot, 6 3/4 köb. búzát, ugyanannyi zabot, 1 3/4 szekér szénát s egy marhát. 1750-ben*U. o. 259 frt 3 3/4 kr. 1755-ben*U. o. 233 frt 20 kr. 1775-ben*U. o. 593 frt 9 kr. 1822-ben*Megy. ltár. 449 frt 9 kr. 1898-ban 1808 frt 36 kr.

File:SuciuDeJosMM.JPG
 
 
 
Suciu de Jos, un satuc de vreo doua sute de fumuri de pe langa Targu Lapus, loc al copilariei mele, imi adaposteste bunicii incercati de munca si de greutati. De fiecare data cand ies din capitala europeana si ma indrept spre Romania ma luminez numai la gandul ca imi voi revedea satul.

Emigrant fiind, am mai scris nu o data despre dorurile ce ma apasa cand stau si imi aduc aminte de Ozana mea cea frumos curgatoare, de miros de fan uscat si tocana de mancat.

La Suciu de Jos nu iti trebuie nici tigara, nici cafea. Aerul puternic de munte iti strapunge plamanii atat de tare incat iti taie orice pofta de la viicile cu care esti deprins. Nu iti trebuie nici laptop, nici stiri televizate si, mai ales nu vrei sa auzi de Uniunea Europeana. Medicament curat.

Mi-am revazut bunicii. Mai mici parca de cum ii stiam, m-au primit plangand de bucurie. S-au linistit pe masura ce pregateau bucate si vorbind despre ce mai era nou prin sat : « Da, sa stii ca si feciorii lui Pintiocu’ is in Belgia. Si Pintiocii is singuri. » Si Pintiocii si alte multe neamuri au rams singuri, fara copii. Prieteni ai copilariei mele, toti sunt dusi.

In vecini, pustiu. Parintii singuri, prea batrani pentru muncile satului, asteapta pe bancutele de lemn din fata casei, cu ochii pierduti. Spania, Italia , Franta si Belgia, acestea sunt tarile gazda ale copiilor lor. Acestia din urma si-au dus proprii copii, i-au inscris la scoli, construind o noua viata. Batranii spun ca e mai bine asa, ca nu mai au ce sa le dea. Oare stiu ei cat de mult au oferit generatiei emigrante de azi ? Stiu ei cata valoare au adaugat in educatia fiecarui emigrant care inca iubeste si vorbeste cu drag de satul romanesc ? Stiu ei ca uneori cea mai buna metoda de rezistenta in fata vicisitudinilor emigrarii este tocmai exemplul vietii simple si demne pe care au dus-o ? « Draga mosului, aici nu mai e nimic, numai munca pana cazi in cap ! Apoi mai bine li lor acolo ! Si pe noi ne ajuta, ia’, anu’ trecut o reparat casa si am luat si televizor in culori. » Dar ochii lor albastriti de cand tot privesc in zare dupa pruncii care nu mai vin, spun altceva…

Pacat, pacat ca nu mergem mai des acasa. Nicaieri in lume nu vom gasi sinceritatea si dragostea care inca, culmea, exista in satul romanesc. Baiu-i ca batranii devin prea batrani. Cine va lua locul lor ? Pruncii nu se gandesc la nimic altceva decat sa plece. A cui e vina ? Tare mi-ar placea sa stiu un tap ispasitor, dar nu imi vine nimic in minte.

Cu greu m-am dus de langa ei. Se uitau dupa mine cum ma indepartez. Bunica mergea agale in spatele masinii facand cu mana…nu am cuvinte potrivite sa descriu ruptura sufleteasca pe care am simit-o...
 
File:RO MM Suciu de Jos 5.jpg
 
File:RO MM Suciu de Jos 2.jpg
 
 
 
URME ARHEOLOGICE
 
Suciu de Jos, com./oraş Suciu de Sus (denumire repertoriu: Suciu de Jos sau Alsószöcs, com. Suciu, jud. Someş)

Punct 1. "Gura Văii"
Tip sit: neprecizat
Descoperiri:
1.0.0.1 celt - 3 piese din bronz; datare repertoriu: bronz final; MAC
Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.21
2. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.15
3. Marţian, I., Rep., 1920, p.37, nr. 643
4. Roska, M., Rep., 1942, p.21, nr. 76

 
Szokás- és játékgyűjtem
Köralakú pecsétnyomó
Alsó-Szőcs Szolnok-Doboka vm. Magyarország
1920. X.
Igaz Mária
 
Szokás- és játékgyűjtem
Köralakú pecsétnyomó
Alsó-Szőcs Szolnok-Doboka vm. Magyarország
1920
Györgyi Erzsébet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enter supporting content here

AMINTIRI