Home | CUVINT INAINTE | SCUZE | NOU PE SITE | GENESSIS | GENESSIS II | FRATII MARAMURESENI | COMITATUL SZOLNOK DOBOKA | CONTINUARE I | CONTINUARE II | TARA LAPUSULUI 1876 HARTA | MUSATINII SI MARAMURESUL | 1914 | Blank page | TIRGU LAPUS | TIRGU LAPUS II | TIRGU LAPUS III | FILE DIN ISTORIA LAPUSULUI | ISTORIE A SCOLII LAPUSENE | TARA LAPUSULUI | TARA LAPUSULUI II | TARA LAPUSULUI III | TARA LAPUSULUI IV | MUNTII LAPUSULUI | Tara Chioarului | Blank page | TARA CHIOARULUI II | ISTORIA RELIGIILOR TARII LAPUSULUI | TURISM IN TARA LAPUSULUI ?! | TRASEE TURISTICE IN TARA LAPUSULUI | Blank page | BISERICILE DE LEMN | BISERICI DE LEMN II | PE VREMEA LUI PINTEA | PANORAMA LAPUSULUI | PANORAMA LAPUSULUI II | PANORAMA LAPUSULUI III | FOLCLOR LAPUSAN | TRADITII | BABA | BAIUT | BERINTA | POIANA BLENCHI | POIANA BOTIZII | BOIERENI | BORCUT | DOBRIC | DUMBRAVA | BREBENI | UNGURENI | CERNESTI | CIOCOTIS- | FINATE- | IZVOARELE -BLOAJA | MAGURENI | TRESTIE- | VALENI | POIANA PORCULUI-FINTINELE | DEALUL CORBULUI | INAU | DAMACUSENI | DEALUL MARE | VIMA MICA | DRAGHIA | FAURESTI | GOSTILA | GROSI | GROAPE | JUGATRENI | ASPRA | LASCHIA | LAPUSUL ROMANESC | LIBOTIN | LARGA | MAGOAJA | COPALNIC MANASTIUR | VIMA MARE | COPALNIC | COROIENI | CUFOAIA | COSTENI | CUPSENI | CARPINIS | CURTISIU MIC | ? CIMPIA SASULUI | STRIMBU BAIUT | PRELUCA NOUA | PRELUCA | PETERITEA | CONTINUARE PRELUCA | PLOPIS | RAZOARE | ROGOZ | ROHIA-PAMINTUL CREDINTEI | ROMANESTI | RUSOR | SUCIU DE JOS | SUCIU DE SUS | STOICENI | SALNITA | SURDESTI | SATRA | VAD | FAMILIA CULCER-MEMORII | BLESTEMUL PAMÎNTULUI | BISERICA UNITARA -MARTIRI | MARTIRII TARII LAPUSULUI | INTOARCEREA ACASA | BISERICA BAPTISTA LAPUSANA | PENTICOSTALISMUL IN TARA LAPUSULUI | PASTRATORII TRADITIEI | POVESTE | Melania Dan | CONTINUITATE | DIN BOGATIILE LAPUSULUI | SENZATIONAL | RADACINI | " Halal de mine sunt bunic " | Pentru Boguta | Emotii | Dupa 25 de ani | LAPUSENI UNITIVA !!! | REINTOARCERE IN TRECUT I | REINTOARCERE IN TRECUT II | REINTOARCERE IN TRECUT III | Ultima ceremonie | EROI | Rohia 2 | MUNTELE GAINA | PROFESORI | " PEDAGOGI DE SCOALA VECHE " | CAMPIONAT PE MAIDAN | VIOLENTA | Blank page | " LA PESCUIT , IARNA " | Istoria unui parculet | LIBOTIN | VECHIUL LICEU | MENTORI | La gradinita | FOTOGRAFII CLASELE I-IV | CLASA VIII | CLASA X | CLASA XII "A" | MENTORI II | SASCUT | SASCUT II | Blank page | povestiri | povestiri II | povestiri III | povestiri IV | povestiri V | povestiri VI | Dr. SOLOMON CORNELIU | CULTURA | CULTURA II | CULTURA III | LAPUSENI | Lapuseni II | TOAMNA SE NUMARA ....... | COPILARIA MEA ,SPITALUL | STRADA DOINEI | Lapusul si evreii | Lapusul si evreii II | LAPUSUL si evreii II continuare | Lapusul si evreii III | Lapusul si evreii IV | Lapusul si evreii V | LAPUSUL SI EVREII (ENGLEZA) | URME | PRIN CIMITIRUL EVREIESC DIN TIRGUL LAPUS | CASA RABINICA DE LAPUS | Traditii evreiesti | HOLOCAUSTUL LAPUSAN | YAD VASHEM | HOLOCAUSTUL LAPUSAN (ANTISEMITISM) | DOCTORI | FARA LEGATURA | ALEGERI | Blank page | Blank page 2 | Blank page 3 | Contact Me | About Me | Favorite Links

AMINTIRI DIN TIRGU LAPUS / SASCUT

DEALUL MARE

Enter subhead content here

 
 

Dombhát.

Nevének változatai: 1571-ben*Gyf. Szathmár II. 6, 28. és Cent. B. 13. Uyffalu. 1585-ben*Gr. Kornis ltár. Felseo Galigo. 1590-ben*Km. prot. A. 130. Dilkofalwa, másként Felseo-Galgo. 1607-ben*Km. Szolnok. med. M. 13. Dalmare. 1613-ban*Km. Met. G. 17. Dalmarya, másként Uyfalu. 1615-ben*Km. Szolnok Int. D. 11. Dalmár. 1617-ben*8. Lib. Reg. 250. Dalmare alias Újfalu. 1664-ben*Km. Szolnok Int. M. 3. Dalmaria. 1665-ben*Gr. Kornis ltár. Gyalmagra és Dalma. 1680-ban*U. o. Dálmajre. 1831-ben*Erd. főkormsz. ltár. Dalmaren. 1890-ben*Belügyminisztr. 25093. rend. Dombhát.

Neve 1890 előtt Dealu maré, a mely Nagyhegyet jelent. Dalmár magyaros alakja oláh nevének.

Először emlittetik 1590-ben*Km. prot. A. 130. Dilleofalwa, másként Felseo-Galgó néven.

Keresztül foly rajta a „Vályá Szinzserisi” patak, a mely Blenke-mezőnél a bábai patakba ömlik. Fekvése hegyes-völgyes. Deéstől 37.3 kilométerre a nagy-ilondai járásban fekszik.

Hagyomány szerint a község legelébb „Intre velcsele” nevű dűlőben volt s „Szatu batrini” néven tartotta fenn nevét és egykori helyét.

Dalmár, vagy mint akkor hívták, Újfalu, előbb Csicsóvárához tartozott, de mint ilyen, e vár tartozékainak 1553-iki*Transilv. fasc. 9. nr. 69. összeírásában még nem fordul elő, tehát e birtok 1553–1571. évek között keletkezhetett, midőn azt 1571-ben*Gyf. kápt. Szathmár fasc. 2. nr. 6. 28. és Cent. B. 13. II. János király, mint Csicsóvár tartozékát, Kővár urának, Hagymás Kristófnak adományozta oda.

Dalmárt egy 1590-ik évi*Km. prot. A. 125. tanuvallatás szerint egy Mara Márton nevű vajda, ki a kihallgatás idején Oláh-Fodorházán lakik, telepitette, mint Kővár urának Hagymási Kristófnak szolgája, a mi tehát, mivel Kővár csak 1567-ben került Hagymási kezére, ezen vidék pedig csak 1571-ben*Gyf. Cent. B. 13. csatoltatott Kővárhoz, tehát 1571–1590 közt történhetett.

{350.} 1585-ben*Gr. Kornis ltár. Bertóthi Jármás Kristóf és neje Perecsenyi Katalin e szerzett birtokukat Keresztúry Kristófnak eladják.

1590-ben*U. o. 130. is Dalmár ura Keresztúry Kristóf kővári kapitány.

1607-ben*Km. Szolnok. Med. M. 13. birtokosa Körösi Ilona Keresztúry Kristóf özvegye s ő birja 1615-ben*Km. Szolnok Int. D. 11. is.

1617-ben*8. Lib. Reg. 250. a fejedelem Dalmárt a Kornis családnak adja.

1664-ben*Km. Szolnok Int. M. 3. Kornis Gáspár birja.

1665-ben*Gr. Kornis ltár. Kornis Ferencz és neje Wesselényi Kata gyermekei megosztozván, itteni részét Kornis Kata Haller Jánosné és Kornis Anna Perényi Ferenczné örökölte.

1680-ban*U. o. Kornis Gáspár birja. 1690-ben*Torma gyüjt. Kornis Gáspár árvái birják.

1694-ben*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35, 56. birtokosa a Kornis család.

1700-ban*Km. prot. Laky 138. gr. Mikes Mihály e birtokot Perényi Imre, Miklós és Gábortól zálogba vevén, azt Haller Istvánnak átengedte.

1750-ben*Erd. főkormsz. ltár. birtokosa Haller Pál.

1786-ban*U. o. birtokosa özv. gr. Haller Pálné Perényi Krisztinának 45 jobbágya és 4 zsellére volt.

1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosai: gr. Kornis Ignácz, gr. Teleki Annának van 21 telke, gr. Haller Jánosnak 15, br. Henter Antalnak 6. Ezeken kivül Karuly Simon 8, Tyiforeg 6, Filip Mihone 5, Karuly Farkas 3, Karuly Péter és György 2-2, Péter Jakab egy udvarházhelyet birnak.

1863-ban*Urb. Wes. 128–154. l. Henter Anna özv. br. Rakowszkiné utódai, br. Henter József úrbéri kárpótlást kaptak.

1866-ban*Erd. főkormsz. ltár. az itt összeírt 101 füstből egyetlen nemesi füst sem volt.

Nagyobb birtokosok a felszabadult jobbágyok utódai jelenben: Hátosz,*Hagyomány szerint az első telepedő egy Hátosz és egy Vojvod nevü volt. Dán, Kozma, Indrejka családok.

Szorgalmasnak mondható oláh lakosai földmivelés és baromtenyésztéssel foglalkoznak. Házilag készítik a nők kenderből és gyapjúból öltözetüket maguk s hozzátartozóik számára, a férfiak pedig gazdasági eszközök készítésével foglalkoznak.

Táplálékuk a törökbúzából telik ki főképen. Nagycsütörtökön és húsvét első napján a szegényeket meg szokták vendégelni.

Házaikat s gazdasági épületeiket boronából építik többnyire szalmafedéllel.

{351.} Gör. kath. egyháza kőből épült 1875-ben s a szent archangyalok tiszteletére van szentelve. Anyakönyveit 1826 óta vezeti. Két harangja latin felirattal: „Trinitatis A. D. 1765 in honorem sancti.” A másikon: „Gloria in excelsis Deo. Anno 1818.”

Lelkészei a Hátosz családból kerültek ki, jelenlegi papja Fogarasán Demeter.

Tanitót és iskolát a szomszédos Drágosfalvával közösen tartanak 1871 óta. 1897 óta*Vallás- és közokt. miniszt. 7274–97. az állam a tanitói fizetés pótlásához 150 frttal járul, tanitója Pap László.

Éghajlata mind a mellett, hogy hegyen fekszik, mérsékelt és egészséges. Szél és jég gyakori.

1713-ban*Erd. főkormsz. ltár. van 80 köböl vetésre való szántója, 60 szekér szénára való rétje, 4 véka zab s egy véka köles s egy véka törökbúzavetése.

1750-ben*U. o. határa kevésbbé termő, keresetforrása a föld terméke és a barom, melyet Nagy-Bányán (4 1/2 mértf.) szokták elárusítani, a hol a 30-ad fizetés alól fel vannak mentve, Deést és a szomszédos helyek vásárait is felkeresik. Két fordulóra van osztva határa, hegyes rész csak 6 ökörrel szántható, trágyázást nagy mértékben megkívánja, de javítani nem szokták; egy köböl őszi búza 6 kalangyát, vagy 9 1/2 véka szemet ad, tavaszi 6 kalangyát, szemül 12 vékát ereszt. Erdeje, legelője elegendő, kaszálni a kertekben s jobbára fordulónként szoktak, némelyek a szomszédos községekben, mint Dragia és Gosztillán vesznek rétet haszonbérbe.

Adó alatt van 61 köböl őszi vetésre való szántó, 31 szekér szénára való rét, vetése 31 köböl búza, 26 3/4 köb. tavaszi zab, árpa, 3 1/8 köb. törökbúza, borsó és köles, 42 jármas ökör, ló, 26 tehén, 2 juh, 17 sertés, 25 méhköpü.

1822-ben*U. o. határa 4. osztálybeli, van 173 köböl vetésre való szántója, 57 szekér szénára való rétje, 25 ökör, 22 tehén, 17 borjú, 24 sertés adó alatt.

Jelenleg határa trágyázást kiván s trágyázva elég termékeny, földje porondos agyag. Terményei: őszi és tavaszi búza, tengeri, alakor, zab, burgonya, paszuly. Állatai magyar fajú szarvasmarhák, juh, kecske, sertés, kevesebb számban bival és ló.

Tavai kicsinyek s ezek közt: La Jezer, Intre velcsele; forrásai: Izvoru intre vej és ptjetrár, ezen kivül Valea recsi és V. frinturi, V. buti, Valea in csela szát említhetők fel.

{352.} Gyümölcsfák: alma, körtve, dió, a szilvát (kövér és beszterczei) különösen nagy mértékben termesztik, mely a nép egyik keresetforrását képezi.

Van 6 felül csapó egy kövü malma: Micz, Vajvod, Tipra, Zób, Kermezán és Dán család birtokában.

Határhelyek: 1864-ben*Pesty Frigyes gyüjt. Arunkás, Virvu Veszoji, Griu retund magas hegyláncz részei; Recsa, patak; Valye csea maré, patak; Valye sinzeris, patak; Valye Satului cselui batrin, patak; Jezer, tó.

1703 körül*Erd. főkormsz. ltár. van 10 jobbágy lakosa, kik ugyanennyi telken laknak, el van pusztulva 5 ház. Adó alatt van 5 ökör, 10 tehén, 14 juh. Egy évi adójuk 12 frt 50 kr., 2 és 3/4 köböl búza s ugyanennyi zab, egy szekér széna és egy vágómarha.

1713-ban*U. o. van 3 jobbágy, 3 zsellér, 20 vándorló lakosa 20 házastelken. Adó alatt van 4 ökör, 2 tulok, 11 tehén borjukkal, 6 juh és kecske s van 30 frt adóssága.

Lakossága 1750-ben*U. o. 28 jobbágy és egy ily özvegy családfő, kik 17 1/2 telken 19 házban laknak. El van pusztulva 4 telek, de ennek külsőségét a lakosok közösen mivelik.

1831-ben 360 gör. kath. oláh lakosa van.

1857-ben a magy-láposi kerülethez tartozó községben van 82 ház, 417 gör. kath. és 9 zsidó lakos.

1891-ben 568 lakosból 551 gör. kath. oláh és 16 izraelita. Házak száma 118, határa 2050 k. hold.

Adója: 1749-ben*U. o. 89 frt 88 1/2 kr. 1775-ben 97 frt 17 kr. 1822-ben 133 frt 57 kr. 1898-ban 1123 frt 42 kr.

 

Manastirea Sfantul Ilie - Dealul Mare

 

 

 

Manastirea Sfantul Ilie - Dealul Mare
Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul

Manastirea Sfantul Prooroc Ilie se afla pe raza comunei Coroieni, in apropierea localitatii Dealu Mare, din judetul Maramures, nu departe de soseaua Tg. Lapus-Dej, la 15 kilometri sud-vest de orasul Targu Lapus si la 36 de kilometri nord-vest de orasul Dej.

Din punct de vedere geografic, manastirea este situata in stanga drumului judetean Tg. Lapus - Galgau, la o distanta de 2 kilometri de la locul numit "La Clipta", punct unde se desparte Bazinul Lapusului de Bazinul Somesului. Asezamantul a fost ridicat pe dealul numit "Gruiul Rotund", la o altitudine de circa 550-600 de metri. Culmea Gruiul Rotund se intinde la sudul Depresiunii Lapusului, avand un caracter subcarpatic, pe o lungime de 30 de kilometri.

Manastirea este asezata intr-o poiana pitoreasca inconjurata de paduri de fag. Aici se intalnesc hotarele a cinci localitati: Fantanele, Valenii Lapusului, Coroieni, Draghia si Dealu Mare. Manastirea Sfantul Ilie se afla, din punct de vedere canonic, sub supravegherea Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului.

Manastirea Dealul Mare - scurt istoric

In anul 1991, cu binecuvantarea Preasfintitului Justinian al Maramuresului si Satmarului, protosinghelul Paisie Cosma a pus inceput de viata monahala in acest loc. Protosinghelul Paisie, fiul duhovnicesc al Preasfintiei Sale, a fost crescut in Manastirea Rohia, avand deci radacini adanci in viata monahala, si a purces mai tarziu la infiintarea unei noi manastiri in apropierea satului sau natal, Dealu Mare.

Aceasta manastire nu a luat fiinta in urma unei legende sau a unui miracol deosebit; nici o alta vatra monahala nu se cunoaste a fi fost aici, si totusi, acest loc a fost ocrotit de o purtare de grija divina care a dus la ridicarea acestui asezamant monahal.

Lucrarile de zidire a manastirii au inceput in anul 1991, cand s-a facut un drum de acces pentru transportarea de materiale, s-a pregatit terenul pentru vatra manastirii si s-a ridicat prima chilie, adusa din localitatea Grosii tiblesului, chilie in care a locuit primul vietuitor, ieromonah Paisie Cosma, cel care s-a ingrijit de buna desfasurare a lucrarilor.

In anul 1992, s-au facut trasarile pentru fundatia viitoarei manastiri cu hramul Sfantul Prooroc Ilie, batandu-se primul tarus, iar prima sarja de beton s-a turnat, in partea Altarului, in 16 iulie.

Sfintirea locului a avut loc in 20 iulie, prin prezenta Preasfintitului Serafim Fagarasanul, Arhiereu Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, din incredintarea Preasfintitului Justinian Chira, Episcop al Maramuresului si Satmarului. Preasfintitul Serafim a fost inconjurat de un numeros sobor de preoti si credinciosi. Prima caramida pe fundatie s-a pus in ziua de marti, 18 august, apoi s-a ridicat zidaria pana la nivelul geamurilor si s-a turnat fundatia pentru casa.

Lucrarile au fost reluate in anul 1993, continuandu-se cu zidaria, cofraje pentru bolti, plase de fier beton la bolti si ridicarea parterului la casa. In anul urmator, au continuat lucrarile la biserica. Crucea pe Cupola s-a asezat in data de 2 noiembrie. Tot in cursul anului 1994 s-au cumparat 2 clopote si s-a ridicat o clopotnita. In 1995 au fost reluate lucrarile la casa de lemn, simtindu-se nevoia de locuinte si mai ales de un Paraclis pentru rugaciune, lucru care s-a si realizat. Paraclisul a fost sfintit de catre Preasfintitul Iustin Sigheteanul, dandu-i-se hramul Cuvioasa Parascheva.

La o distanta de 200 de metri de manastire, in mijlocul padurii, s-a inaltat un foisor din lemn pentru servirea mesei oficiale cu ocazia hramului, care poate adaposti 150 de persoane. O alta lucrare realizata pe plan local cu mici cheltuieli: s-au facut 25.000 de bucati de caramida pentru un corp de casa asezat langa casa de lemn, facand corp comun cu aceasta.

In anul 1996 s-au reluat in parte unele lucrari la biserica, facandu-se instalatia electrica precum si geamurile, usile fiind de asemenea date in lucru, fiind sculptate in lemn masiv de stejar. S-au continuat lucrarile la corpul casei din caramida, care cuprinde bucatarie, camera pentru alimente, trapeza, 3 bai, 2 beciuri, iar la nivelul superior camera oficiala si chilii pentru vietuitori.

Biserica, a carei constructie a fost finalizata, este masiva, spatioasa si inalta. A fost construita din caramida, pe fundatie din bolovani de piatra, cimentati. Are forma de cruce si este compartimentata in altar, naos si pronaos. Are un pridvor inchis si altul deschis. Altarul spatios este luminat de patru ferestre: doua pe peretele din fata si cate una pe lateral. Naosul are absidele largi si adanci. Este delimitat de pronaos prin doi stalpi masivi din beton care sustin si arcada boltii. in pronaos este balconul pentru cor. Pridvorul inchis are cate o camera pe stanga si dreapta, pentru spovedanie si pentru scara de urcare in balcon. Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat.

La o distanta de 30 de metri de biserica, se afla o cladire mare, etajata, cu cerdacuri la parter si etaj, sustinute de stalpi din lemn. Este acoperita cu tigla. Ea adaposteste un mic paraclis pentru slujbele de toate zilele si iarna, staretia, 16 chilii, trapeza, bucataria, magazii si un salon muzeu. La manastire a fost construit si un frumos altar de vara.

Se poate spune ca toate realizarile facute pana in prezent sunt rodul jertfei si al dragostei crestinesti a credinciosilor din zona, dar si a celor veniti din alte parti. Credinciosii din localitatile din jurul manastirii, pe langa ajutorul banesc oferit, au luat parte ca voluntari la multe dintre lucrari, mai ales cei din localitatile Fantanele, Valenii Lapusului, Peteritea, Coroieni, Draghia, Baba si Dealu Mare. Un sprijin deosebit a fost acordat de catre domnul Ropan Gavril din Coroieni si domnul Filip Alexandru din localitatea Dealul Mare, care, in anul 1994, s-au oferit a suporta cheltuielile pentru manopera punerii tablei pe acoperisul bisericii, cumparand si o parte din tabla si contribuind la cumpararea clopotelor.

"Bunul Dumnezeu sa rasplateasca tuturor celor cunoscuti sau tainuiti pentru dragostea aratata fata de acest asezamant, rugandu-i totodata sa ramana alaturi de noi pana la sfarsitul drumului inceput", spun calugarii din obstea de la Dealu Mare, cu increderea ca vor face ceea ce trebuie pentru a implini visul ctitorului acestui sfant asezamant, Parintele Paisie Cosma, trecut la Domnul in anul 2010.

Preasfintitul Iustinian, Episcopul Maramuresului si Satmarului, adreseaza credinciosilor care vin la aceasta manastire un frumos cuvant arhieresc, care se regaseste si in brosura de prezentare a Manastirii Sfantului Prooroc Ilie - Dealu Mare:

"Manastirile isi au un important rol si astazi in viata Bisericii. Rolul pe care-l au manastirile este apostolatul. Apostolatul prin rugaciune, apostolatul prin cuvant dar mai ales, apostolatul cu fapta. De aceea, datoria manastirilor este si astazi, in primul rand, sa cultive in sufletele credinciosilor setea de lumina duhovniceasca si de viata curata, pe care am pierdut-o in clipa in care am pasit dincoace de pragul paradisului. Pentru a cunoaste mai bine viata acestor oameni, a acestor umiliti ucenici ai lui Hristos, coborati-va pentru cateva clipe la pragul chiliilor lor smerite si luati parte la ruga lor fierbinte si veti intelege atunci tot rostul vietii lor minunate. Veti vedea cum si astazi, ca altadata, mainile lor se trudesc cu munca grea si sfanta, iar buzele lor inalta rugaciuni fierbinti catre bunul Dumnezeu, la care cer ajutor si bunacuvantare pentru toti oamenii."

Manastirea Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul

 

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

 

Manastirea Sfantul Ilie - Dealul Mare

 

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

 

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

 

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

 

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

 

Manastirea Dealul Mare - Sfantul Ilie

 

 

 


 

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” (1875

Fișier:RO MM Dealu Mare 51.jpg

Biserica de lemn din Dealu Mare, comuna Coroieni, județul Maramureș a fost ridicată în sec. al XIX-lea (1875). Are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Lăcașul nu figurează pe lista nouă a monumentelor istorice.

 

Localitatea Dealu Mare este atestată documentar din anul 1571, atunci când purta denumirea maghiară de „Uyffalu". De-a lungul timpului, această localitate a purtat mai multe denumiri (Dilleofalva, Dalmare, Dalmar, Dalmareu, Dombhat) până la denumirea actuală de Dealu Mare.

Biserica a fost ridicată în anul 1875 și are hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Pentru construcția acestui lăcaș au fost folosite lemne de stejar așezate pe o fundație de piatră. Lemnele au fost tăiate și aduse de săteni de pe dealurile care împrejmuiesc localitatea.

Pereții sunt tencuiți atât în interior, cât și în exterior (cu terasit alb). La sfârșitul anilor ’80, s-au făcut reparații capitale ale bisericii, care au inclus, printre altele, și „tencuieli exterioare cu praf de piatră și ciment alb". Aceste modificări sunt trecute ca necesare într-un memoriu justificativ, trimis Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj, și care specifică faptul că biserica cu pricina nu este declarată monument istoric și de arhitectură. Lucrările de reparație au costat, la vremea respectivă, 98.400 lei.

Lucrările de izolare prin tencuială, menite să îmbunătățească confortul termic ar fi afectat iremediabil multe porțiuni din lemn, din cauza umezelii și sufocării la care a fost supus sub acea tencuială.[2]

„Ca să afli multe lucruri interesante despre această biserică, ar trebui dată jos toată tencuiala care i-a fost aplicată. Însă mă tem că multe porțiuni din lemnul care compune pereții se află într-o stare avansată de degradare, ținând cont de mediul umed și lipsit de oxigen la care a fost supus".[3]

Acoperișul a suferit și el modificări. Dacă inițial biserica a fost acoperită cu șindrilă, între anii 1960 și 1961, lăcașul a fost acoperit cu tablă zincată. Și în interior s-au făcut modificări. Patru mari icoane vechi, pictate pe pereții bisericii, au fost acoperite de niște panouri din placaj, pe care s-a pictat, încercând să se imite, într-o manieră grosolană, imaginile regăsite sub acestea.

Din patrimoniul mobil al bisericii fac parte câteva icoane pictate pe lemn, un potir din lemn și câteva cărți de cult, printre care se remarcă „Noul Testament" al lui Simion Ștefan (din anul 1648) și „Octoihul Mic" (din anul 1898).

Fișier:RO MM Dealu Mare 62.jpg

Fișier:RO MM Dealu Mare 50.jpg

Fișier:RO MM Dealu Mare 58.jpg

Fișier:RO MM Dealu Mare 49.jpg

Fișier:RO MM Dealu Mare 10.jpg

Fișier:RO MM Dealu Mare 5.jpg


 
 

 


 

DEALU MARE

Biserici istorice mutilate de parohi

 Ionuţ HOROBA

Puţini cunosc probabil faptul că în micuţa şi retrasa localitate Dealu Mare din Ţara Lăpuşului există un lăcaş de cult care, la prima vedere, nu pare să ascundă nimic interesant. O biserică acoperită cu tencuială de terasit alb, un aspect clasic, regăsit la foarte multe "case ale Domnului" din Maramureş. Numai că biserica din Dealu Mare ascunde sub această tencuială un mic secret, şi anume lemnul de stejar din care a fost construită acum peste o sută de ani.

Localitatea Dealu Mare este atestată documentar din anul 1571, atunci când purta denumirea maghiară de "Uyffalu". De-a lungul timpului, această localitate a purtat mai multe denumiri, cum ar fi Dilleofalva, Dalmare, Dalmar, Dalmareu Dombhat etc.) până la denumirea actuală de Dealu Mare. Biserica de aici a fost ridicată în anul 1875 şi a primit hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Pentru construcţia acestui lăcaş au fost folosite lemne de stejar aşezate pe o fundaţie de piatră. Lemnele au fost tăiate şi aduse de sătenii de atunci de pe dealurile care împrejmuiesc localitatea.
"Am auzit de la bătrânii satului că, atunci când s-a lucrat la biserică, erau aduse lemnele de stejar de pe dealul mai mare, care se ridică lângă sat. Aceste materiale au fost aduse cu ajutorul carelor, la care erau înjugaţi boi", a povestit părintele Cornel Filip, actulul paroh al Bisericii "Sfinţii Arhangheli" Dealu Mare.
Din vechea biserică s-au păstrat câteva cărţi şi obiecte de cult, care au o valoare incontestabilă, mai ales prin vechimea lor. Este vorba de câteva icoane pictate pe lemn, un potir din lemn şi câteva cărţi de cult, printre care se remarcă "Noul Testament" al lui Simion Ştefan (din anul 1648) şi "Octoihul Mic" (din anul 1898).

• Pereţii din lemn tencuiţi, icoane repictate pe placaj

Nu prea s-au întâlnit cazuri la bisericile din lemn din Maramureş ca pereţii să fie tencuiţi atât pe interior, cât şi la exterior. Din câte se pare, această operaţiune s-a realizat la scurt timp după ce a fost construită din lemn din stejar. Acest lucru este dovedit de faptul că într-un scurt istoric al lăcaşului, semnat de părintele Petru Radu şi care datează din data de 23 septembrie 1972, se spune că "biserica a fost construită din lemn cu temelia din piatră, pereţii fiindu-i tencuiţi atât în interior, cât şi în exterior". Mai târziu, pe la sfârşitul anilor ’80, s-au făcut nişte reparaţii capitale ale bisericii, care au inclus, printre altele, şi "tencuieli exterioare cu praf de piatră şi ciment alb". Aceste modificări sunt trecute ca necesare într-un memoriu justificativ, trimis Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj, şi care specifică faptul că biserica cu pricina nu este declarată monument istoric şi de arhitectură. Noile lucrări de reparaţie au costat, la vremea respectivă, 98.400 lei, după cum se arată în documente.
Şi acoperişului i s-au adus modificări. Dacă iniţial biserica a fost acoperită cu şindrilă, între anii 1960 şi 1961, lăcaşul a fost acoperit cu tablă zincată. În interior s-au făcut iarăşi nişte modificări interesante, însă, oarecum, de prost gust. Patru mari icoane vechi, pictate pe pereţii bisericii, au fost acoperite de nişte panouri din placaj, pe care s-a pictat, încercând să se imite, într-o manieră grosolană, imaginile regăsite sub acestea.

• Lucrările de tencuială, fatale

De ce a fost nevoie să fie tencuită o biserică ridicată din lemn, care putea să rămână aşa cum au rămas atâtea alte lăcaşuri de acest gen în Maramureş? Răspunsul la această întrebare este dat de către arhitectul Nils Auner, preşedintele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Maramureş, care a investigat biserica din Dealu Mare. Acesta a spus că, mai mult ca sigur, credincioşii au recurs la tencuirea lemnului lăcaşului lor de cult din raţiuni de confort.
"Fiind o zonă recunoscută pentru temperaturile foarte joase înregistrate în timpul iernii, cu siguranţă era un chin să înduri acest regim termic în interiorul unei biserici din lemn, pe unde frigul se strecura printre crăpăturile apărute după ce lemnul s-a uscat. De aceea cred că s-a trecut la izolarea prin tencuială", a explicat Nils Auner.
El crede, totodată, că aceste lucrări ar fi afectat iremediabil multe porţiuni din lemn, din cauza umezelii şi sufocării la care a fost supus sub acea tencuială.
"Ca să afli multe lucruri interesante despre această biserică, ar trebui dată jos toată tencuiala care i-a fost aplicată. Însă mă tem că multe porţiuni din lemnul care compune pereţii se află într-o stare avansată de degradare, ţinând cont de mediul umed şi lipsit de oxigen la care a fost supus", adaugă arhitectul.
Acesta se declară sceptic că s-ar mai putea face ceva pentru restaurarea acelei biserici. Asta şi din cauza lipsei acute de finanţări acordate acestui domeniu, costurile estimate pentru o restaurare ca la carte fiind estimate la aproximativ 5 miliarde lei vechi. "E foarte greu de crezut că se pot obţine aceşti bani, în condiţiile economice actuale, mai ales că statul român nu a fost niciodată darnic cu investiţiile culturale sau de patrimoniu", susţine Nils Auner.

 

Fișier:RO MM Dealu Mare 63.jpg

Fișier:RO MM Dealu Mare 64.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter supporting content here

AMINTIRI