Home | CUVINT INAINTE | SCUZE | NOU PE SITE | GENESSIS | GENESSIS II | FRATII MARAMURESENI | COMITATUL SZOLNOK DOBOKA | CONTINUARE I | CONTINUARE II | TARA LAPUSULUI 1876 HARTA | MUSATINII SI MARAMURESUL | 1914 | Blank page | TIRGU LAPUS | TIRGU LAPUS II | TIRGU LAPUS III | FILE DIN ISTORIA LAPUSULUI | ISTORIE A SCOLII LAPUSENE | TARA LAPUSULUI | TARA LAPUSULUI II | TARA LAPUSULUI III | TARA LAPUSULUI IV | MUNTII LAPUSULUI | Tara Chioarului | Blank page | TARA CHIOARULUI II | ISTORIA RELIGIILOR TARII LAPUSULUI | TURISM IN TARA LAPUSULUI ?! | TRASEE TURISTICE IN TARA LAPUSULUI | Blank page | BISERICILE DE LEMN | BISERICI DE LEMN II | PE VREMEA LUI PINTEA | PANORAMA LAPUSULUI | PANORAMA LAPUSULUI II | PANORAMA LAPUSULUI III | FOLCLOR LAPUSAN | TRADITII | BABA | BAIUT | BERINTA | POIANA BLENCHI | POIANA BOTIZII | BOIERENI | BORCUT | DOBRIC | DUMBRAVA | BREBENI | UNGURENI | CERNESTI | CIOCOTIS- | FINATE- | IZVOARELE -BLOAJA | MAGURENI | TRESTIE- | VALENI | POIANA PORCULUI-FINTINELE | DEALUL CORBULUI | INAU | DAMACUSENI | DEALUL MARE | VIMA MICA | DRAGHIA | FAURESTI | GOSTILA | GROSI | GROAPE | JUGATRENI | ASPRA | LASCHIA | LAPUSUL ROMANESC | LIBOTIN | LARGA | MAGOAJA | COPALNIC MANASTIUR | VIMA MARE | COPALNIC | COROIENI | CUFOAIA | COSTENI | CUPSENI | CARPINIS | CURTISIU MIC | ? CIMPIA SASULUI | STRIMBU BAIUT | PRELUCA NOUA | PRELUCA | PETERITEA | CONTINUARE PRELUCA | PLOPIS | RAZOARE | ROGOZ | ROHIA-PAMINTUL CREDINTEI | ROMANESTI | RUSOR | SUCIU DE JOS | SUCIU DE SUS | STOICENI | SALNITA | SURDESTI | SATRA | VAD | FAMILIA CULCER-MEMORII | BLESTEMUL PAMÎNTULUI | BISERICA UNITARA -MARTIRI | MARTIRII TARII LAPUSULUI | INTOARCEREA ACASA | BISERICA BAPTISTA LAPUSANA | PENTICOSTALISMUL IN TARA LAPUSULUI | PASTRATORII TRADITIEI | POVESTE | Melania Dan | CONTINUITATE | DIN BOGATIILE LAPUSULUI | SENZATIONAL | RADACINI | " Halal de mine sunt bunic " | Pentru Boguta | Emotii | Dupa 25 de ani | LAPUSENI UNITIVA !!! | REINTOARCERE IN TRECUT I | REINTOARCERE IN TRECUT II | REINTOARCERE IN TRECUT III | Ultima ceremonie | EROI | Rohia 2 | MUNTELE GAINA | PROFESORI | " PEDAGOGI DE SCOALA VECHE " | CAMPIONAT PE MAIDAN | VIOLENTA | Blank page | " LA PESCUIT , IARNA " | Istoria unui parculet | LIBOTIN | VECHIUL LICEU | MENTORI | La gradinita | FOTOGRAFII CLASELE I-IV | CLASA VIII | CLASA X | CLASA XII "A" | MENTORI II | SASCUT | SASCUT II | Blank page | povestiri | povestiri II | povestiri III | povestiri IV | povestiri V | povestiri VI | Dr. SOLOMON CORNELIU | CULTURA | CULTURA II | CULTURA III | LAPUSENI | Lapuseni II | TOAMNA SE NUMARA ....... | COPILARIA MEA ,SPITALUL | STRADA DOINEI | Lapusul si evreii | Lapusul si evreii II | LAPUSUL si evreii II continuare | Lapusul si evreii III | Lapusul si evreii IV | Lapusul si evreii V | LAPUSUL SI EVREII (ENGLEZA) | URME | PRIN CIMITIRUL EVREIESC DIN TIRGUL LAPUS | CASA RABINICA DE LAPUS | Traditii evreiesti | HOLOCAUSTUL LAPUSAN | YAD VASHEM | HOLOCAUSTUL LAPUSAN (ANTISEMITISM) | DOCTORI | FARA LEGATURA | ALEGERI | Blank page | Blank page 2 | Blank page 3 | Contact Me | About Me | Favorite Links

AMINTIRI DIN TIRGU LAPUS / SASCUT

TARA CHIOARULUI II

Enter subhead content here

 
 
 

V A T R A  C H I O R E A N A

numărul 4 / septembrie 2010

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND REVOLUŢIA

DE LA 1848 DIN CHIOAR, ÎN CONTEXTUL

REVOLUŢIEI DIN TRANSILVANIA

                                        

prof. Adrian Bota

 
 
 
 
Autonomia şi situaţiaspecială a Chioarului în raport cu alte zone transilvănene au reprezentat realităţi studiate de mai mulţi istorici şi specialişti [Pascu St. – Voievodatul Transilvaniei, vol. I-IV, Cluj Napoca 1971-1979, idem Voievodatul Transilvaniei (republicat), Cluj Napoca, vol. III-IV, 1986- 1989, Szentgyorgyi Maria – Kovar videkenek tarasadalma, Budapest 1972, Hossu Valer – Nobilimea Chioarului, Baia Mare 2003] , zona fiind legată indisolubil de statutul şi poziţia Cetăţii de Piatră (Cetatea Chioarului). Apariţia cetăţii în zona piemontană, pe cursul mijlociu al râului Lăpuş, se pare că a fost o urmare directă a distrugerilor totale produse de marea invazie mongolo-tătară din 1241-1242, mai ales după ce zonele de la nordul Someşului au fost reintegrate Regatului Ungariei. Regele maghiar Ştefan al V-lea (1270-1272) a ridicat cetăţi puternice la Rodna, Bistriţa, Chioar, ordonând nobililor să zidească sau să întărească alte fortificaţii. Atestarea cetăţii, chiar dacă este controversată, are ca punct de plecare sigur anul 1319 [Hossu V., op. cit., pag. 12-16; M. Rusu – Castrum Urbs, Civitas (Cetăţi şi “oraşe” transilvănene din sec IX-XIII), în Acta Musei Napocensis VIII, 1971, pag.199-200] când Cetatea de Piatră a apărut într-o Diplomă latină fiind numită Cheewar [Hossu V., op cit., pag. 16-17]. În toată Transilvania a avut loc în a doua jumătate a sec. XIII şi în sec. XIV construirea de cetăţi cu ziduri de piatră în opus incertum [Rusu M., op.cit., pag. 199-200]. Acest proces este pus pe seama feudalizării [Ibidem] dar la Chioar mai există şi motivaţia strategică şi militară – apărarea Transilvaniei de invaziile tătare care ameninţau dinspre nord, apărarea bazinului Someşului şi un punct de plecare pentru cucerirea Maramureşului.

Realităţile medievaleRealitatile  medievale ale Realitatile medievale Chioarului au fost studiate prin prisma districtului cu acelaşi nume în care satele depindeau de cetate, locuitorii având un statut special. Voievozii români locali, alături de celelalte categorii speciale (nemeşii), aveau o poziţie aparte identificată cu libertatea şi cu apartenenţa la categoria privilegiată a nobilimii [Pascu St., op.cit. (1986-1989), pag. 553-558, vol III; Hossu V., op.cit. passim]. Le - găturile permanente între Ţările Române prin circulaţia necontenită dintr-o parte în alta a Carpaţilor, a oamenilor, cu gândurile şi problemele lor, poate au accentuat conştiinţa autonomiei locale româneşti din Chioar [Ursu. V. – Un document inedit privind relaţiile Chioarului cu Ţările Române în evul mediu, în Marmatia IV, Baia Mare, 1978, pag.77-87]. Dorinţa de libertate şi apărarea drepturilor lor a constituit pentru chioreni un obiectiv omniprezent în toată istoria lor [Idem – În legătură cu memorialul din 1614 adresat autorităţilor imperiale de românii din ţinuturile Baia Mare, Chioar şi Sătmar, în Marmaţia V-VI, Baia Mare, 1979- 1981, pag. 185-193]. În acest sens, anul 1848 nu face nici el excepţie, mai ales că a fost un an revoluţionar în toată Europa. Pentru Chioar anul “primăverii popoarelor” a reprezentat o pendulare între revoluţia maghiară şi năzuinţele revoluţionarilor români ardeleni, cei care până la urmă vor fi purtătorii dorinţei de libertate naţională şi socială a românilor. Districtul Chioarului avea la 1848 circa 100 sate [Vaida A. – Participarea Chioarului la revoluţia românească din Transilvania în 1848, în Marmaţia IV, Baia Mare, 1978, pag. 108 cu nota 6.Dl.Vaida Aurel este cel care prin studiul Arhivelor şi a altor documente a clarificat multe aspecte ale Revoluţiei din 1848 din Chioar.], majoritatea româneşti (peste 90%) fiind doar câteva sate maghiare – Berchez, Cătălina, Coltău iar Lăpuşel fiind un sat cu populaţie mixtă (ro - mâno-maghiară). În preajma revoluţiei situaţia ţărănimii din districtul Chioarului capătă accente dramatice deoarece marii feudali maghiari, reprezentanţii bisericii şi nemeşii înstăriţi preiau micile proprietăţi de pământuri ţărăneşti în schimbul imposibilităţii achitării unor împrumuturi sau la preţ de nimic în anii de foamete [Ibidem, pag. 110, cu nota 19].

Urmarea firească a acestor agresiuni este că a crescut foarte mult puterea nobililor maghiari, de exemplu familia Teleky deţinea 42% din familiile ţărăneşti ale districtului [Ibidem, cu nota 20]. Szentgyorghy Maria, cea care a scris o monografie a districtului Chioar, a arătat clar procesul de feudalizare care a dus la schimbări în structura populaţiei. Astfel nemeşii, acele categorii speciale, privilegiate– micii nobili, vor depăşi în 1831de două ori numărul ţăranilor liberi, fiind ca număr între 4000-6000 , adică cca 35% din populaţie în 1848 [Szentgyorgyi M. – op. cit. pag. 267]. Evident creşte numărul jelerilor (ţărani dependenţi, dar cu un statut juridic ceva mai bun ca al iobagilor) de la 2408 în 1820, la 4067 în 1831 [Ibidem]. Ce este diferit faţă de alte zone ale Transilvaniei este că în preajma izbucnirii revoluţiei circa 40% dintre iobagi (ţărani dependenţi, legaţi de glie) şi jeleri erau aserviţi nemeşilor [Vaida A. op. cit. pag.110]. La acest proces de feudalizare se adaugă creşterea puterii şi a influenţei oraşelor Baia Mare şi Baia Sprie (districtul minier din nordul Chioarului), oraşe miniere care deţineau pământuri în zona Chioar. Pe acestea nu prea există mici nobili sau ţărănime liberă. Creşterea importanţei acestor oraşe şi creşterea bogăţiei unor categorii de orăşeni, este un proces general în Imperiul Austriac din acea perioadă, mai ales în zona Europei Centrale.

În februarie 1848 – în Franţa, la Paris,- izbucneau tulburări care se vor transforma într-o revoluţie, la 25 februarie fiind proclamată republica. În Italia idealul supremeste unificarea. Valul revoluţionar s-a răspândit cu repeziciune iar în martie 1848 revoluţia izbucneşte la Viena. La 13 martie poetul maghiar Sandor Petöfi publică Imnul naţional maghiar la Pesta, oraş unde izbucnesc activităţile revoluţionare la 15 martie. Peste 2 zile, la 17 martie, în Ungaria s-a format un guvern independent condus de contele Batthyany (care va proclama independenţa Unga - riei la 7 aprilie). La 18 martie, Dieta revoluţionară maghiară din Bratislava (Pozsony) desfiinţează servituţile feudale şi decide trecerea sesiilor urbariale în proprietatea deplină a ţăranilor iobagi. În plan naţional s-a decis anexarea Transilvaniei şi a Partiumului (părţile de vest) la Ungaria. La câteva zile, guvernul revoluţionar maghiar cere comitatelor să înfiinţeze comisii speciale care să-i informeze pe săteni despre deciziile de la Bratislava.

Românii au avut o atitudine pozitivă faţă de evenimentele revoluţionare maghiare, sprijinindu-le, mai ales în zonele din vestul Transilvaniei, dar decizia Dietei de la Bratislava de a anexa Transilvania la Ungaria a pornit valul revoluţiei române în Ardeal.

Marii nobili maghiari din Chioar, în frunte cu familia Teleky, la fel ca marii proprietari din Transilvania, au refuzat să pună în practică deciziile Dietei de la Bratislava, mai mult, în loc să se conformeze hotărârilor guvernului maghiar, în Chioar la 29 martie satele au fost anunţate că rămân în vigoare “vechile legi” până când vor fi bani pentru a-i despăgubi pe magnaţii unguri [Ibidem, pag.111, cu nota 30] (legile de la Bratislava se aplicau totuşi în Banat şi Crişana). Ca o dovadă de cinism sau de apărare a intereselor proprii, conducerea districtului Chioar (magnaţii

unguri) a anunţat guvernul Batt - hyany că nobilii maghiari s-au conformat legilor de la Bratislava [Ibidem]. Păstrarea vechilor reguli feudale a fost respinsă în adunările din 29 martie 1848 din satele: Satu Nou de Sus, Satu Nou de Jos, Mocira, Mogoşeşti, Satulung, Iadăra, Mireş, populaţia acestor sate fiind informată despre deciziile reale de la Bratislava de către fruntaşii locali şi de clerul greco-catolic (zona Chioarului fiind grecocatolică prin excelenţă). A. Vaida studiind Arhiva oraşelor Baia Mare şi Cluj Napoca, despre zona Chioar îi aminteşte pe doi răzvrătiţi chioreni: preotul Andrei Lupan şi tânărul Sarca Onuţ, care instiga ţărănimea să refuze prestarea obligaţiilor feudale în Satu Nou de Sus şi Satu Nou de Jos [Ibidem]. Opoziţia faţă de nobilimea maghiară se generalizează în Chioar deoarece fiind zona greco-catolică nivelul cultural al localităţilor era întrucâtva diferit faţă de alte zone ardelene. Autorităţile districtului Chioar raportează din ce în ce mai multe incidente, de exemplu: la 20 aprilie 1848 ţăranii din Mogoşeşti au ocupat cu forţa pământurile alodiale ale familiei Teleki, pe care le-au lucrat pentru nevoile lor; ocuparea de către ţărani a proprietăţilor baronului Huszar [Ibidem, pag.112].

 

Situaţia degenerează treptat, dar sigur, spre un conflict general interetnic între români şi maghiari, datorită poziţiilor naţionaliste ale ambelor părţi. Cele două naţiuni s-au format prin opoziţie, ungurii şi românii căpătând conştiinţa naţională în mod conflictual. Maghiarii s-au identificat printr-o naţiune nobiliară de stăpâni, pe când românii, în opoziţie faţă de maghiari, au acţionat în plan defensiv, apelând la originea română şi la primordialitatea lor. Revoluţionarii maghiari, dorind probabil să impună prin forţă ideile naţionale, apelează la formarea unor gărzi cetăţeneşti pentru păstrarea ordinii şi garantarea avuţiilor. În Chioar, zonă majoritar

românească, nu s-au putut forma astfel de gărzi, nici chiar în satele maghiare Coltău şi Cătălina. Astfel de gărzi s-au format în jurul Chioarului – Baia Mare, Baia Sprie (zona minieră), Sătmar, zona Crasnei. Au avut doi conducători care şi-au câştigat un prost renume -baronul Huszar Zsigmund - pe cursul mijlociu al Someşului şi maiorul Rozsnay Richard – în estul Sătmarului [Ibidem, pag. 113].

La 10 aprilie, într-o adunare la Somcuta Mare, oficialităţile districtului fac cunoscute ideile Dietei de la Bratislava privind unirea Transilvaniei şi a Partiumului cu Ungaria, sfârşitul autonomiei Chioarului şi integrarea lui în comitatul Satu Mare [Kovacs I. – Societatea din Chioar în 1848, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj Napoca, XVIII, 1975, pag. 382]. Pe lângă demisia majorităţii nemeşilor români care aveau funcţii în district, această adunare a limpezit apele, intensificându-se şi generalizându-se revoltele ţărăneşti româneşti din Chioar. Urmarea firească a fost impunerea din partea guvernului maghiar a stării de asediu la 26 aprilie şi formarea unui Tribunal special care, neputând funcţiona în Chioar, a avut sediul în Baia Mare [Vaida A. op.cit. pag.113].

Elita românească chioreană era compusă mai ales din intelectuali laici (notari şi cancelişti – cei care au făcut practica judecătorească la Tabula regească din Târgu Mureş, Tribunalul suprem al Transilvaniei, în număr de peste 200 din Transilvania, dintre care 29 români) sau ecleziastici (grecocatolici), dar şi din primari, mici nobili, ţărani.

Se remarcă canceliştii Vasile Buteanu şi Vasile Dragoş, teologul Ioan Popovici, liceanul Ioan Popescu, protopopul Ioan Dragomir. Toţi introduc în Chioar proclamaţii, articole sau extrase din ele.

Manifestul românesc de la Pesta “Fraţilor români” a fost adus la Suciu de Sus de teologul Ioan Popovici în aprilie 1848, fiind copiat şi trimis la Copalnic Mănăştur de către protopopul Ioan Dragomir [Ibidem ; Vaida A. – Ioan Dragomir, figură marcantă a revoluţiei de la 1848, în părţile Lăpuşului şi Chioarului, în Marmaţia V-VI, Baia Mare, 1979- 1981, pag. 210-222. Autorul arată poziţia indecisă a lui Ioan Dragomir în revoluţia de la 1848 din Transilvania]. Pătrundea de asemenea în Chioar “Proiectul de petiţie” elaborat la Cluj [Muresan I. – Contribuţia lui Florian Micaş la realizarea proiectului de petiţie de la Cluj din 27-28 martie 1848, în Acta Musei Apulensis, XXIII, 1986, pag. 283-297]. La “Adunarea din Duminica Tomii” din 1848, prima adunare politică a românilor transilvăneni, s-a decis convocarea pentru 15 mai 1848 a unei mari adunări populare la Blaj [Istoria României în date, coord. Dinu C. Giurescu, Bucureşti 2003, pag. 172]. Chiorenii îşi aleg delegaţii la această adunare, cu toată împotrivirea gărzilor maghiare.

Comuna Copalnic Mănăştur şi o parte a satelor fiscului (zona Baia Mare) l-au împuternicit pe preotul Ioan Dragomir, 120 de delegaţi provin din NV districtului Chioar fiind conduşi de dascălul Pop Florian, notarul Petru Roman şi primarul Pop Nut a lui Ieremia din Merişor. Centrul şi sudul Chioarului au ca reprezentanţi pe notarul Ignat din Prislop şi ţăranul Muste Vasalică. Toţi vor suferi arestări şi persecuţii în vara anului 1848, ca şi Vasile Buteanu de altfel [Ziarul Cronica, anul IV, nr. 25, 1939, Documente istorice].

La Adunarea de la Blaj din 3/15-5/17 mai, au participat 40.000 de oameni, adoptându-se programul revoluţionarilor români ardeleni – Petiţiunea Naţională (egalitatea românilor cu celelalte naţiuni transilvănene, dreptul românilor de a fi reprezentaţi în Dietă, folosirea limbii române în legislaţie şi administraţie, desfiinţarea iobăgiei fără despăgubire, libertatea industriei, a comerţului, etc.). S-au ales două delegaţii: una condusă de episcopul ortodox A. Şaguna care să înmâneze petiţiunea împăratului de la Viena, iar a doua, condusă de episcopul unit Ioan Lemeni pentru a înmâna programul revoluţionar Dietei din Cluj. Din această a doua delegaţie au făcut parte şi reprezentanţii chiorenilor: Ioan Dragomir şi Vasile Buteanu [Istoria României în date, pag. 173]. A fost expresia legalistă a luptei naţionale româneşti din Ardeal, poate şi datorită aspectului defensiv al formării şi dezvoltării naţiunii române ardelene. La 22 mai în fruntea districtului Chioar este numit de către guvernul revoluţionar maghiar, groful Teleky Sandor, Vasile Hosu fiind adjunctul său [Vaida A. op. cit. pag.115]. Noua conducere a căutat prin mijloace mai ales violente să oprească răzvrătirile chiorenilor.

O nouă Dietă a Ungariei revoluţionare trebuia să se deschidă la 4 iulie 1848, pentru a adopta un program de modernizare, astfel că liderii maghiari transilvăneni aveau două soluţii: ori vechii deputaţi ai vechii Diete din Cluj să meargă în corpore în Dieta Ungariei, riscând să fie acuzaţi de revoluţionarii maghiari de feudalism, ori să se facă noi alegeri cu riscul de a da o majoritate românească, românii fiind majoritari în Transilvania. S-a ales a doua variantă (alegeri fiind programate la 15 iunie 1848) ca să pară o schimbare faţă de vechea Dietă feudală de la Cluj dar fără a risca obţinerea majorităţii locurilor de către români. În acest sens s-a alcătuit de către baronul Pesenyi Sigmond o lege electoral-censitară (cu un cens mai mare ca în Ungaria!) [Revoluţia de la 1848- 1849 din Transilvania, I-V, Bucureşti, 1977 (sub redacţia Ştefan Pascu şi V. Cherestesiu), pag 503-504]. S-au adăugat măsuri birocratice sau violente prin care românii (greco-catolicii) au fost împiedicaţi să obţină rezultate la alegeri.

Comitetul român de la Sibiu, forul conducător românesc [Istoria României în date, pag. 173] nu a recunoscut unirea Transilvaniei la Ungaria, deci nu a luat în serios aceste alegeri, fapt dovedit şi în Chioar unde marea majoritate a populaţiei române a asistat pasivă la alegerea lui Sigismund Pop, care nu susţinea revoluţia românească. În nordul Chioarului, la Baia Mare era cât pe aici să câştige preotul greco-catolic Oros Gheorghe, în defavoarea reprezentantului guvernului Ludovic Kovacs, dar a intervenit garda cetăţenească (maghiară) din Baia Sprie şi a “rezolvat” problema, Oros Gheorghe retrăgându-se [Vaida A. op. cit., pag 116].

Vremea criticilor şi pe tiţiilor era demult apusă, fiind înlocuită cu zgomotul armelor, astfel ca guvernul revoluţionar maghiar, pierzând controlul asupra situaţiei din Chioar a cerut sprijinul regimentului II românesc de grăniceri de la Năsăud în componenţa căruia se află şi Atanasie Moţ Dâmbu din Zagra. Regimentul a venit şi a dat o mână de ajutor rezistenţei militare româneşti din Chioar, în loc să pacifice zona. Drept urmare regimentul a fost retras şi înlocuit cu omniprezentele gărzi cetă ţe - neşti. Acestea au ridicat spânzurători la Baia Mare, Mesteacăn, Buteasa, Şişeşti, Pietriş, Cătălina, Tribunalul special in tensificânduşi activitatea, iar 27 sate din zonă fiind arse [Ibidem, pag 116-117].

Septembrie 1848 a reprezentat radicalizarea acţiunilor românilor pe întreg teritoriul Transilvaniei, trecându-se de la faza legalistă, la faza armată, prin cea de-a treia adunare de la Blaj (3/15-13/25 septembrie) [Istoria Româ niei în date, pag. 178]. În faţa barbariilor gărzilor cetăţeneşti, Chioarul se ridică la luptă în bloc, încurajat şi de evenimentele din districtul Năsăud unde grănicerii români se revoltă şi organizează adunarea din 13-14 septembrie, la care participă şi reprezentanţii Chioarului şi în care se decide nerecunoaşterea unirii Transilvaniei cu Ungaria, încetarea stării de urgenţă, înarmarea poporului etc [Vaida A. op. cit., pag. 117].

Răsculaţii chioreni ocupă la jumătatea lui septembrie 1848 Copalnic Mănăşturul şi Şomcuta, desfiinţând conducerea maghiară a districtului.

Până la 7 noiembrie 1848, Chioarul va fi autonom ieşind de sub controlul guvernului maghiar şi alipindu-se districtului grăniceresc de la Năsăud. Forţele militare chiorene se constituie în tabere şi unităţi militare de lăncieri şi puşcaşi, conduse de Atanasie Moţ Dâmbu, care, la 22 octombrie1848, aflându-se în fruntea unui detaşament de grăniceri năsăudeni, intră în Suciul de Sus unde este întâmpinat de mii de oameni înarmaţi care i se alătură. Aici emite o proclamaţie către popor în 9 puncte, în care face apel la buna înţelegere şi la linişte, pentru binele ţării [Ibidem, pag. 119]. Va intra în Chioar alături de răsculaţii din Lăpuş, Rohia şi Pietriş cărora li se alătură răsculaţii din Copalnic Mănăştur, Făureşti, Cetăţele, Şi - şeşti şi Săcălăşeni.

La 26 octom - brie 1848, la Mesteacăn, o mare mulţime de oameni din Chioar, Solnocul de Mijloc, Crasna şi Comitatul Sătmar, îl proclamă conducătorul Chioarului [Ibidem, pag.120] (a avut un sfat militar din care făceau parte printe alţii Ignat Frâncu, Ioan Popescu, Vasile Hosu). Împotriva chiorenilor a luptat maiorul Katona Miclos, comandantul armatei Comitatului Satu Mare şi comisarul guvernamental Decsei Ladislau din Solnocul de Mijloc [Ibidem, pag. 120, 122].

S-au purtat lupte grele toată toamna lui 1848, mai ales în zona de vest şi nord-vest a Chioarului, la Mireşul Mic, Rona-Năpradea, Podul de la Cătălina, Săcălăşeni şi în zona oraşului Baia Sprie [Ibidem, pag. 120-123].

Chioarul rezistă până la ofensiva maghiară din 7-8 noiembrie 1848, când trupele guvernamentale, care primiseră întăriri, au rupt apărarea românilor şi au intrat în interiorul districtului (Cavnic, Lăschia-Mănăştur, Şomcuta- Mesteacăn, Târgu Lăpuş) [Ibidem, pag 124]. Trupele maghiare au recurs la violenţe gratuite, iar Moţ Dâmbu s-a retras către Năsăud. Situaţia s-a schimbat radical la 24 noiembrie 1848 când armata lui Katona a fost distrusă de mai multe forţe româneşti reunite la Dej [Ibidem, pag. 125],

Moţ Dâmbu revenind în Chioar şi Lăpuş şi forţând capitularea garnizoanelor maghiare din aceste zone (a revenit la conducerea administrativă a celor două teritorii).

Conflictele româno-maghiare şi maghiaro austriece, îi forţează pe guvenanţii maghiari de la Budapesta să intervină decisiv în Transilvania prin armata condusă de generalul de origine poloneză Iosif Bem. La 19 -20 decembrie 1848 libertatea Chioarului va fi brutal siluită de intervenţia acestui general, care va domina Ardealul, cu excepţia Munţilor Apuseni.

Revoluţia de la 1848 din Chioar are elemente

care se înscriu în ansamblul revoluţiei româneşti din Transilvania, dar şi elemente specifice. Chioarul şi Năsăudul au reprezentat blocul revoluţionar românesc nordic al revoluţiei din 1848 din Ardeal, constituindu-se în aspecte revoluţionare semnificative faţă de zonele învecinate. În general, în Chioar s-au urmat aceiasi paşi ca în toată Transilvania, o primă etapă legalistă bazată pe petiţii, cereri, programe, declaraţii, fiind urmată de faza armată din toamna anului 1848. La fel ca în alte zone ale Transilvaniei, avem cel puţin două planuri ale activităţilor revoluţionare: un plan al elitei, care a adus în zonă ideile revoluţionare şi care a condus revoluţia (clerici greco-catolici, intelectuali) şi un plan popular, al revoltelor ţărănimii.

Dragostea excepţională de libertate a micii nobilimi locale, care formează eventual al treilea plan al manifestărilor revoluţionare, este o componentă specifică locală. Chioarul medieval, cu categoriile sale de mici nobili – nemeşi, ca şi zona sa geografică înaltă, ase - mănătoare unei fortificaţii naturale, înconjurată de Someş, Lăpuş şi Munţii Ţibleş, a produs poate, o mai mare implicare populară faţă de zonele învecinate. Nu trebuie neglijat nici exerciţiul libertăţii, prezent constant la chioreni prin nobilimea mică, apoi trecerea la greco-catolicism, cu libertăţile sale şi în cele din urmă, revoluţionarii de la 1848, luptători şi ei tot pentru libertate. Cred de asemenea că se observă o anumită combativitate militară mai ridicată, neîntâlnită în zonele învecinate, care este întrucâtva normală, chiorenii fiind urmaşii unor generaţii de luptători în detaşamentele Cetăţii de Piatră.

Avantajul revoluţionarilor români chioreni, a fost fără îndoială asocierea cu militarii din regimentul românesc de grăniceri de la Năsăud. Ca în toată partea de vest şi nord-vest a Transilvaniei şi în Partium, anumiţi intelectuali şi fruntaşi români chioreni au avut o poziţie neclară sprijinind revoluţia maghiară (care însemna acceptarea anexării Transilvaniei la Ungaria), dar pe de altă parte susţinând şi pe fruntaşii români.

Cel mai cunoscut caz este Ioan Dragomir, obligat să dea explicaţii în acest sens la marea Adunare românească din mai 1848 de la Blaj.

Explicaţiile pentru a - ceas tă situaţie merg de la starea de confuzie din primele zile ale revoluţiei maghiare până la anumite poziţii personale prin care să nu fie supărate autorităţile statului.

Pentru a respecta adevărul istoric trebuie spus că au fost exagerări şi execuţii de ambele părţi [Idem, op.cit. pag. 220-221], care au pus o cărămidă în plus în costrucţia conflictelor româno-maghiare din istorie.

Relaţia româno-maghiară din Ardeal, bazată pe anumite reprezentări reciproce, clişee şi stereotipii, generează etichetări şi clasificări [Vezi Mitu S. – National Identity of Romanians in Tran sylvania, Budapesta-New York, 2001; idem –Transilvania mea, Iaşi, 2006; Boia L. – Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, 2006], toate pornind şi primind o semnificaţie adevărată odată cu formarea celor două naţiuni, la sfârşitul sec. XVIII şi în prima jumătate a sec. XIX. În mod cert, alteritatea şi imaginea celuilalt au suferit schimbări la 1848, prin accentuarea laturilor întunecate, şi prin lipsa completă a dialogului real, constructiv.

Monumentul locotenentului Atanasie Moț Dâmbul, luptător pentru drepturile românilor din satele Maramureșului Suciu de Sus
 
 
 
ȚARA LĂPUSULUI ȘI EVENIMENTELE DIN 1848
 
 

Secolul al XIX-lea cunoscut în istoriografie ca fiind secolul naţionalităţilor va schimba din punct de vedere politic, social, economic şi cultural soarta Europei.

Revoluţia de la 1848 a fost un moment crucial pentru spaţiul european pentru români inclusiv cei din zona Lăpuşului având aceleaşi aspiraţii, idealuri şi interese în ciuda graniţelor vremelnice care-i despărţeau.

Izbucnirea revoluţiei în Ungaria în iarna-primăvara anului 1848 s-a extins repede în comitatele nordice ale Transilvaniei cu repercursiuni grave pentru transilvăneni deoarece Dieta de la Pojon (Bratislava) a votat anexarea transilvaniei la Ungaria. Prin articolele legii se declară unite cu Ungaria comitatele Solnocul Interior, Dăbâca, Districtul Chioarului, ceea ce a dus la interzicerea folosirii limbii române în administraţie justiţie şi învăţământ, limba şi cltura maghiară devine obligatorie.

În condiţiile sus menţionate românii transilvăneni inclusiv lăpuşenii îşi intensifică lupta de emancipare. În spaţiul lăpuşean speranţele românilor erau orientate spre regimentul grăniceresc de la Năsăud fiind garnizoană militară cu soldaţi români.

În fruntea acţiunilor românilor de aici s-au aflat oameni de marcă ai locului: protopopul greco-catolic Ioan Dragomir, Atanasie Moţ Dâmbu şi Ioan Mureşan.

Detaşamentul inteligenţei româneşti din zonă era format din preoţi, învăţători, funcţionari şi avocaţi care luptau pentru drepturile naţionale ale românilor.

În primăvara anului 1848 au fost răspândite în localităţile lăpuşene manifeste şi proclamaţii: Fraţilor români, Apel către români, Provocaţiunea manifest semnat de Simion Bărnuţiu (adus în satele lăpuşene de preotul greco-catolic Popovici din Suciul de Sus. Protopopul greco-catolic Ioan Dragomir a răspândit Proclamaţia de la Blaj la Băiuţ, iar în Chioar Vasile Buteanu, Vasile Dragoş şi liceanul Ioan Popescu care doreau să organizeze o adunare naţională districtuală în care să-l aleagă pe Vasile Hossu preşedinte sau căpitan de ţinut, iar Chioarul să devină autonom. Acţiunile premergătoare organizării acestei adunări nu au putut avea loc la Târgu Lăpuş deoarece aici exista o gardă maghiară formată din 160 de soldaţi cu ofiţerii Tecsi Savu, Csonka Savu etc. La aceştia se adăugau 13 plutonieri 13 caporali şi un toboşar ajutaţi de alţi tineri maghiari. Pregătirile pentru plecarea la Blaj s-au făcut în satele învecinate. Rohia, Băiuţ, Suciu de Jos şi Lăpuşul Românesc, dar au fost luate măsuri drastice de oprire a delegaţilor Ioan Popovici fiind arestat în acest context. Cei mai mulţi delegaţi au plecat pe ascuns din Solnocul Interior, Chioar şi Sătmar, iar cei mai puţini din Maramureş.

Protopopul greco-catolic Mihai Raţiu a convocat aleşii lăpuşeni de la casa parohială din Lăpuşul Românesc iar protopopul Ioan Dragomir la Băiuţ s-a ridicat împotriva uniuni cu Ungaria şi a primit mandat de delegat din partea comunei Copalnic Mănăştur de a participa la Blaj. Toţi aceşti delegaţi au fost aleşi pe ascuns aşa cum a fost cazul lui Gavril Man din Boiereni (apropiat a lui Simion Bărnuţiu) care la Rohia a organizat o adunare secretă.

La Marea Adunare de la Blaj au participa şi lăpuşeni aşa cum a fost cazul protopopului Ioan Dragomir care a făcut parte din membrii delegaţiei ce urma să ducă Petiţia Naţională la Dieta din Cluj.

Radicalizarea mişcării din Transilvania din vara-toamna anului 1848 a dus la intensificarea acţiunii antiromâneşti. Aceste acţiuni au determinat convocarea în zilele de 13-14 septembrie a unei adunări a grănicerilor de la Năsăud la care au participat şi lăpuşeni care au jurat sub steagul Regimentului Grăniceresc să apere autonomia Transilvaniei. Precipitarea evenimentelor a dus la acţiuni militare sângeroase în zona Chioar, Năsăud şi Lăpuş, în toamna anului 1848.

Lăpuşenii şi chiorenii l-au avut în frunte pe Atanasie Moţ Dâmbu persoană desemnată de autorităţi de a pacifica satele din zonă. Prin venirea lui Atanasie Moţ Dâmbu teritoriile acestea urmau să iasă de sub controlul guvernului maghiar şi să se alipească districtului grăniceresc de la Năsăud, ceea ce a creat o adevărată panică în rândul autorităţilor maghiare. Comandantul gărzilor din Târgu Lăpuş Kadar Lajos şi Tecsi Samuel cer comisarului Gavril Mihaly voluntari să-i apere împotriva românilor .

La 23 octombrie 1848 Atanasie Dâmbu în fruntea unui detaşament de năsăudeni intră în localitatea Suciu de Sus unde a fost aşteptat de aproximativ 2000 de oameni înarmaţi iar la intrarea în Târgu Lăpuş de 1500 şi 4000 de lănceri din tabăra de la Rohia pentru a se îndrepta spre Ţara Chioarului. La aceştia s-au mai adăugat ulterior ţăranii răsculaţi din Fânaţe, Copalnic Mănăştur, Făureşti, Cetăţele, Şişeşti şi Săcălăşeni.

Împotriva acestei acţiuni s-au ridicat forţele nobilimii maghiare din Solnocul de Mijloc conduse de Decsei Ladislau şi maiorul Katona Mikloş alături de trupele guvernamentale care aveau rolul de a izola Lăpuşul de Chioar şi Regimentul Grăniceresc.

La 8 noiembrie 1848 apărarea Chioarului a cedat având loc bătălii sângeroase pe valea Cavnicului, Mesteacăn, Pietriş, Dămăcuşeni, Rohia, Suciu de Sus şi Agrieş. Rezistenţa de pe Dealul Pietrişului a fost suprimată la mijlocul lunii noiembrie iar satul Cufoaia a fost ars complet de unităţile lui Katona. Pe Dealul Florilor de lângă Dej, la 24 noiembrie 1848 unitatea lui Katona a fost distrusă în totalitate Moţ Dâmbu s-a întors în Lăpuş şi Chioar silind capitularea garnizoanelor maghiare din Băiuţ şi Târgu Lăpuş. La începutul luni decembrie Atanasie Dâmbu avea conducerea administraţiei populare din zonele Lăpuş şi Chioar.

Intervenţia militară a generalului Bem de la 20 decembrie 1848 a spulberat speranţele de libertate a românilor, fapt pentru care armata lui Atanasie Dâmbu s-a retras spre Regimentul Grăniceresc, iar unii spre Munţii Apuseni. Unii dintre lăncieri au rămas cu Atanasie Dâmbu purtând în iarna primăvara anului 1849 lupte de partizani până la intervenţia armatei austro-ruse.

Înfrântă revoluţia, Atanasie Moţ Dâmbu s-a retras la Zagra nemulţumit de ceea ce români au obţinut continuând să susţină drepturile românilor până ce sa stins din viaţă la 8 noiembrie 1867.

Perioada post-revoluţionară a fost marcată de măsurile regimului absolutist menit să întărească guvernarea habsburgilor. În condiţiile regimului absolutist în 1851 pentru comitatul Solnocului Interior se înfiinţează 4 căpitănate: Dej, Reteag, Gherla şi Şomcuta. Zona Lăpuşului a aparţinut în întregime sau în parte de căpitănatele Dej, Gherla şi Şomcuta. În 1854 se înfiinţează Prefectura Dejului cu 337 de localităţi împărţite în 8 cercuri (preturi) din care:

1. Pretura Lăpuş - 35 localităţi;

2. Pretura Mănăştur - 34 localităţi;

3. Pretura Şomcuta - 67 localităţi;

4. Pretura Reteag - 52 localităţi;

5. Pretura Somişna - 40 localităţi;

6. Pretura Dej - 38 localităţi;

7. Pretura Gherla - 41 localităţi;

8. Pretura Beclean - 21 localităţi.

Pretura Lăpuş avea centru la Târgu Lăpuş, unde în 1854 a fost înfiinţat un post de jandarmi pentru a fi mai uşor de apărat

Activitatea românilor din zona Lăpuşului sa intensificat odată cu unirea din 1859 şi în perioada regimului constituţional din imperiul habsburgic instaurat prin Diploma din 20 octombrie 1860. în acest context românii ardeleni cereau „unirea tuturor românilor din monarhie într-un corp politic, cu un teritoriu naţional propriu”.

Progresul cultural al românilor transilvăneni se vede prin ridicarea de şcoli şi înfiinţarea de societăţi culturale. În zona Lăpuşului de la 1856 funcţiona Şcoala principală greco-catolică care cuprindea pe toţi cei doritori să înveţe carte indiferent de confesiune (aspect surprins şi dezvoltat într-un capitol ulterior). În 1861 s-a înfiinţat Asociaţia pentru Cultura Poporului Român (ASTRA) de activitatea căreia s-a legat şi munca intelectualilor lăpuşeni printre care învăţătorul Ioan Buşiţa care ajunge la conducerea Despărţământului maramureşan.

Încercările românilor de a se afirma ca naţiune şi limbă s-au dovedit zadarnice deoarece în 1866 s-a impus dualismul austro-ungar. Consecinţele acestui compromis au fost simţite de români foarte repede pentru că în februarie 1867 contele Iuliu Andrassy a fost numit prim-ministru al Ungariei în acest context a avut loc sancţionarea încorporării Transilvaniei la Ungaria şi anularea Legilor votate în Dieta de la Sibiu din 1863-1864.

Încercarea de deznaţionalizare a românilor şi a celorlalte naţiuni ne maghiare prin legi şi măsuri abuzive nu au putut înfrânge dorinţa de libertate a românilor.

Românii lăpuşeni ş-au găsit un susţinător al drepturilor pe învăţătorul Ioan Buşiţia care a răspândit în zonă ziarul Federaţiunea .

După 1875 odată cu venirea la putere a guvernului condus de Koloman Tisza politica de deznaţionalizare românească a luat forme dure deoarece funcţionarii erau numiţi din rândul maghiarilor iar limba română ş-a păstrat doar la predarea religiei.

În 1876 s-a realizat o nouă împărţire administrativă, completată în 1877 când se înfiinţează comitatul Solnoc Dobâca din fostul Solnoc Interior, din Dăbâca, 48 de comune din Chioar, comunele Uioara, Şieu şi oraşul Gherla.. Acest comitat a existat până în 1926 când a fost reorganizată administrativ-teritorial România Mare şi s-a format judeţul Someş. Comitatul cuprindea 312 comune organizate în 8 plăşi: Beclean, Ceachi, Chendriş, Dej, Gherla, Ileanda Mare, Lăpuşul Unguresc şi Mănăştur.

Plasa Lăpuşului Unguresc cuprindea satele lăpuşene avea funcţionari din rândul maghiarilor, iar numărul proprietarilor cu drept nobiliar a crescut la sfârşitul secolului XIX (maghiari şi români) până la 271 de persoane .Cucerirea independenţei de stat a României (1877-1878) a contribuit la intensificarea luptei naţionale a românilor transilvăneni. Românii lăpuşeni şi-au exprimat solidaritatea cu cei ce participau la război, satele lăpuşene au adunat 101 florini austrieci destinaţi ostaşilor români. Aceşti bani au fost trimişi de parohul din Lăpuş Ioan Giorgiu la 27 iunie 1877 lui Manole Diamandi preşedintele Comitetului de Ajutor însoţită de o scrisoare „…iubim ca adevăraţi fraţi pe fraţii noştri de dincolo de Carpaţi, bucuria se poate citii pe faţa fiecărui român”.

Crearea în 1881 a PNR din Transilvania a impulsionat lupta naţională a românilor, la Conferiţa Naţională de la 1 iunie 1884 a fost ales preşedinte Ioan Raţiu, George Pop de Băseşti vice-preşedinte, iar preotul greco-catolic Vasile Lucaciu secretar general. Ultimii doi tribuni sus menţionaţi aparţin şi zonei lăpuşene nu numai prin apropierea reşedinţei lor de Lăpuş ci şi prin comunitatea spirituală. Biserica din Şişeşti a fost la sfârşitul secolului XIX şi primul deceniu al secolului XX o Mecca a românilor din zonă.

Memorandumul a fost răspândit şi în satele lăpuşene în special prin intermediul preoţilor .

Un bun exemplu al legăturilor dintre românii de dincolo şi de dincoace de Carpaţi îl reprezintă răspândirea Manifestului Comitetului Naţional Studenţesc din Bucureşti (1898) adresat populaţiei din Transilvania cu ocazia împlinirii a 50 de la Adunarea Naţională de la Blaj. Acest manifest se mai păstrează în două exemplare la Biserica ortodoxă din Rohia unde era preot Nicolae Gherman.

 
 
 
 
 

Enter supporting content here

AMINTIRI