Home | CUVINT INAINTE | SCUZE | NOU PE SITE | GENESSIS | GENESSIS II | FRATII MARAMURESENI | COMITATUL SZOLNOK DOBOKA | CONTINUARE I | CONTINUARE II | TARA LAPUSULUI 1876 HARTA | MUSATINII SI MARAMURESUL | 1914 | Blank page | TIRGU LAPUS | TIRGU LAPUS II | TIRGU LAPUS III | FILE DIN ISTORIA LAPUSULUI | ISTORIE A SCOLII LAPUSENE | TARA LAPUSULUI | TARA LAPUSULUI II | TARA LAPUSULUI III | TARA LAPUSULUI IV | MUNTII LAPUSULUI | Tara Chioarului | Blank page | TARA CHIOARULUI II | ISTORIA RELIGIILOR TARII LAPUSULUI | TURISM IN TARA LAPUSULUI ?! | TRASEE TURISTICE IN TARA LAPUSULUI | Blank page | BISERICILE DE LEMN | BISERICI DE LEMN II | PE VREMEA LUI PINTEA | PANORAMA LAPUSULUI | PANORAMA LAPUSULUI II | PANORAMA LAPUSULUI III | FOLCLOR LAPUSAN | TRADITII | BABA | BAIUT | BERINTA | POIANA BLENCHI | POIANA BOTIZII | BOIERENI | BORCUT | DOBRIC | DUMBRAVA | BREBENI | UNGURENI | CERNESTI | CIOCOTIS- | FINATE- | IZVOARELE -BLOAJA | MAGURENI | TRESTIE- | VALENI | POIANA PORCULUI-FINTINELE | DEALUL CORBULUI | INAU | DAMACUSENI | DEALUL MARE | VIMA MICA | DRAGHIA | FAURESTI | GOSTILA | GROSI | GROAPE | JUGATRENI | ASPRA | LASCHIA | LAPUSUL ROMANESC | LIBOTIN | LARGA | MAGOAJA | COPALNIC MANASTIUR | VIMA MARE | COPALNIC | COROIENI | CUFOAIA | COSTENI | CUPSENI | CARPINIS | CURTISIU MIC | ? CIMPIA SASULUI | STRIMBU BAIUT | PRELUCA NOUA | PRELUCA | PETERITEA | CONTINUARE PRELUCA | PLOPIS | RAZOARE | ROGOZ | ROHIA-PAMINTUL CREDINTEI | ROMANESTI | RUSOR | SUCIU DE JOS | SUCIU DE SUS | STOICENI | SALNITA | SURDESTI | SATRA | VAD | FAMILIA CULCER-MEMORII | BLESTEMUL PAMÎNTULUI | BISERICA UNITARA -MARTIRI | MARTIRII TARII LAPUSULUI | INTOARCEREA ACASA | BISERICA BAPTISTA LAPUSANA | PENTICOSTALISMUL IN TARA LAPUSULUI | PASTRATORII TRADITIEI | POVESTE | Melania Dan | CONTINUITATE | DIN BOGATIILE LAPUSULUI | SENZATIONAL | RADACINI | " Halal de mine sunt bunic " | Pentru Boguta | Emotii | Dupa 25 de ani | LAPUSENI UNITIVA !!! | REINTOARCERE IN TRECUT I | REINTOARCERE IN TRECUT II | REINTOARCERE IN TRECUT III | Ultima ceremonie | EROI | Rohia 2 | MUNTELE GAINA | PROFESORI | " PEDAGOGI DE SCOALA VECHE " | CAMPIONAT PE MAIDAN | VIOLENTA | Blank page | " LA PESCUIT , IARNA " | Istoria unui parculet | LIBOTIN | VECHIUL LICEU | MENTORI | La gradinita | FOTOGRAFII CLASELE I-IV | CLASA VIII | CLASA X | CLASA XII "A" | MENTORI II | SASCUT | SASCUT II | Blank page | povestiri | povestiri II | povestiri III | povestiri IV | povestiri V | povestiri VI | Dr. SOLOMON CORNELIU | CULTURA | CULTURA II | CULTURA III | LAPUSENI | Lapuseni II | TOAMNA SE NUMARA ....... | COPILARIA MEA ,SPITALUL | STRADA DOINEI | Lapusul si evreii | Lapusul si evreii II | LAPUSUL si evreii II continuare | Lapusul si evreii III | Lapusul si evreii IV | Lapusul si evreii V | LAPUSUL SI EVREII (ENGLEZA) | URME | PRIN CIMITIRUL EVREIESC DIN TIRGUL LAPUS | CASA RABINICA DE LAPUS | Traditii evreiesti | HOLOCAUSTUL LAPUSAN | YAD VASHEM | HOLOCAUSTUL LAPUSAN (ANTISEMITISM) | DOCTORI | FARA LEGATURA | ALEGERI | Blank page | Blank page 2 | Blank page 3 | Contact Me | About Me | Favorite Links

AMINTIRI DIN TIRGU LAPUS / SASCUT

ROGOZ

Enter subhead content here

{561.} Rogoz.

Nevének változatai: 1488-ban*Km. prot. I. 106. és Erd. Muz. Rogoz. 1594-ben*Km. Arm. Diversae. Rhogoz. 1508-ban*4. Lib. Reg. 101–105. Rogoch és Rogoz. 1607-ben*4. Lib. Reg. 192. Rogoz. Oláhul Rogosdi és Rogozu.

Neve szláv, melyet az oláh és magyar is átvett. Rogoz jelentése: káka, sás,*Cihac 318. Mikl. 280. a mi itt egykor bőven termett a Lápos ingoványaiban.

Sík téren fekszik a Lápos folyó balpartján. Itt szakad bele jobbról a Kupsa- és Budafalva határán eredő s Libatonon át folyó patak. Deéstől 49.1 kilométernyire van a magyarláposi járásban.

Rogoz kezdettől fogva a Losonczi Bánffyak birtokában volt.

1488-ban*Km. prot. I. 106. és Erd. Muz. Györgyfalvi László fia Salatiel és Miklós e birtokot, melyet még atyjuknak Losonczi Albert zálogositott el, Harinnai Farkas Tamásnak vetik zálogba.

1502-ben*Km. prot. Michael 94. Farkas Tamás fiai János magvaszakadása esetére e birtokra nézve sógorát Bikli Jánost teszi örökösévé.

1505-ben*Km. prot. O. 65. és 1506-ban*Dl. 30911. néh. Harinnai Farkas Tamás Rogozt végrendeletileg sógorának Biklinek adományozván, abba fia Farkas János is beleegyezett.

1506-ban*Földváry ltár. miután e birtok 2 részét már előbb Bánffy László, harmadik részét most adják el Bogdán moldvai vajdának, Harinnai Farkas Tamás leányai: Katalin apácza és Margit Bikly Jánosné.

1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. Csicsóvár tartozéka a Lápos vidékén, Kenéze Pap János.

1574-ben*Km. conv. Arm. P. 34. idevaló nemes a Pap család.

1584-ben*I. L. Reg. Sig. Báthory 251. Báthory Zsigmond a M.-Láposhoz tartozó falu lakóit szűk, terméketlen területük miatt a 30-ad alól fölmenti.

1590-ben*Km. Lib. Reg. Sigm. Báthory 270. fol. Báthory Zsigmond fejedelem idevaló Miklez Demént szabadossá és itt levő házát adó- és tehermentessé teszi, a Szamosujvárhoz tartozó darabontok sorába felveszi.

1594-ben*Km. Arm. Diversae. a fejedelem birtoka, György János kenéz és Gergely Péter esküdt.

1598-ban*4. Lib. Reg. 102–105. birtokos István moldvai vajda özvegye. Kenéze Herman Dán, Torda Simon esküdt. Ugyanezen évben*Rogozi Pap cs. ltára. István vajda özvegye Pap Miklós, Tamás és Gergely idevaló nemeseket birtokaikban háborgatta s {562.} meghagyja Mária Krisztina fejedelem a szamosujvári várkapitánynak Hamvai Györgynek, hogy őket az özvegy hatalmaskodásai ellen birtokaiban oltalmazza meg.

1602-ben Kamuthy Farkas iratik egyik birtokosnak.*Torma gyüjt.

1603-ban*Urb. et conscr. fasc. 65. nr. 87. Vajda Istvánnénak itteni búza-asztagai összeiratnak.

1607-ben*Gyf. prot. Deus ad auxil. 131. Rákóczy Zsigmond e birtokot Allya Farkasnak, küküllőmegyei főispánnak és nejének Bánffy Margitnak adományozza, ezek által átengedett több más falubeli birtokukért.

1607-ben*4. Lib. Reg. 192. Rákóczy Zsigmond fejedelem Budafalvi Miklós Filepnek, Miklósnak és Jakabnak azon nemesi házat, mely a Pap János és György János háza között van, Miklós Demén atyjuk jogán nekik adja. Ugyanezen évben Rogozi Pap Tamás, János és György részére itteni két ekkor elpusztult házastelküket, mely a Torda Mihály providus, Mihod Márton, előbb Herman Simon házai között van, új adomány czimén Rákóczy Zsigmond fejedelem megnemesiti.

1608-ban*Km. Szolnok int. K. 11. itteni birtokos Vajda Jónás deák.

1611-ben*Km. prot. C. 54. Transilv. fasc. 6. nr. 39. Allya Farkas s neje Bánffy Margit Kendy Istvánné 1609-ben kötött egyezségüket visszavonják, mely szerint*Transilv. fasc. 6. nr. 40. ők e birtokot bizonyos feltételek alatt neki adták.

1611-ben*Torma gyüjt. Rogozi Pap Tamás itteni két nemesi házastelkében Báthory Gábor fejedelem újra megerősiti s a következő évben beigtatják, de a beigtatásnak a spanyol származásu Lisibona Gerárd a deési és deésaknai s az erdélyi harminczad bérlője, ki ekkor Nagybányán lakott, ellene mondott.

1613-ban*Km. prot. D. 77. és Szolnok int. L. 13. Lissibon Gerárd óvást tesz az ellen, hogy noha e birtok 1611-ben a fejedelem által neki lőn elzálogositva, azt 1612-ben mégis Csáky István özvegyének Wesselényi Annának adományozta oda.

1614-ben*Trans. Fasc. 6. nr. 41. Bethlen Gábor elrendeli, hogy e birtok Lissibona Gerárdtól, ki annak birtokában jogtalanul van, elvétetvén, az Allya Farkasnak és neje Bánffy Margitnak visszaadassék.

Egy 1615-ik évi*Km. Szolnok int. V. 4. tanúvallatás szerint a tanúk azt vallják, hogy mikor Báthory Zsigmond Havaselföldére ment s onnan visszajött, akkor tájban Rogozt Olasz Mária asszonynak adományozták férje István vajda halála után, ki másod izben kisbuni, másként románfalvi Jónás vajdához ment férjhez s ki Rogozi Rákóczy Zsigmondig birta, s ő csatolta {563.} aztán Szamosujvárhoz; majd Allya Farkasnak adományozta. 1617-ben*Km. prot. D. 212. Kisbuni Jónás vajda a maga s felesége Olasz Mária nevében óvást tesz az ellen, hogy 1615-ben e falut, melyhez ő neje, ez pedig Lissibona Gerárd után tart igényt, Szamosujvárhoz csatoltatta a fejedelem.

1618-ban mint fejedelmi birtok Szamosujvárhoz tartozik s itteni kapuszám után ez évi mustrakor Kupsa János puskást állitották ki,*Torma gyüjt. ekkori egyik birtokosa Szilvási Péter.

1618-ban*U. o. május 20-án kelt esketés szerint Pap Tamás apja Lázár itteni nemesi telkét Báthory Istvántól kapta.

1620-ban*Km. prot. C. 107. birtokosai Lisbone Gerárd fia Henrik, János és Rajnold.

1630-ban*16. L. Reg. 128. Brandenburgi Katalin e Szamosujvárhoz tartozó birtokot s Pap és Nekita családok 2 telkét kivéve, Cserényi Farkasnak adta zálogba.

Rogozi Kozma család czímere.

Rogozi Kozma család czímere.*Siebm. Wb. IV. B. 15. Abth. 255. Taf.

Rogozán család czímere.

Rogozán család czímere.*U. o. 12. Abth. 150. Taf.

1631-ben*15. L. Reg. 95. Rákóczy György e birtokot Cserényi Farkasnak adja zálogba.

1634-ben*Km. Arm. R. 2. kihirdetve Deés, 1635. ápr. 11. Gyula-Fejérvárt szeptember 21-én I. Rákóczy György Rogozi Kozma Mátyást megnemesiti.

1647-ben*Torma cs. ltára és Km. Lymbus. néh. Cserényi Farkasnak e birtoka gyermekeire Erzsébetre Kamuthy Miklós özvegyére és néh. fia Cserényi János árváira Farkas és Zsuzsánnára szállott.

1658-ban*Torma cs. ltára. Cserényi János özvegyének itt 10 adózó jobbágya volt. II. Rákóczy György fejedelem*M. Nemz. Múz. Bpest. 1658-ban Rogozán Simon deési zöldpuskást többekkel együtt megnemesiti.

1662-ben*Torma cs. ltára. május 5-én a kolozsvári táborból Apaffy a Cserényi fiúág kihaltával e birtokot Kudu, Czoptelkével együtt Szentiványi Annának {564.} adja mindkét nemre. Itteni nemesek a Pap, Mármarosi és Jakab családok. 1663-ban*Torma cs. ltára. birtokosa 1. Cserényi Jánosnak, 2-or márkosfalvi Máriássy Istvánnak özvegye Szentiváni Anna, kinek itteni birtokából „három ekénél több ki nem megyen.”.

1667-ben*U. o. Szentiváni Anna Máriássy Istvánné, most Pongrácz Mártonné (ki előbb Cserényi Jánosné volt) e birtokot férjére hagyta, ki azt ismét 4 telken kivül 1669-ben Korlátovics Györgynek (ki Szentiváni Anna unokája volt) átengedte s a fejedelem jóváhagyásával 1670-ben beigttaták.

1676-ban*Megyei ltár. Pap Mihály idevaló pap s általa János, Gábor, Jónás és Gergely nemességet nyervén, itteni házukat is a fejedelem minden közteher alól kiveszi.

1676-ban*U. o. idevaló nemesek a Pap, Marosán, Nyikita családok.

1682-ben*Torma cs. ltára. Szentiváni Anna e birtokát Pongrácz Mártonra hagyja.

1694-ben*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35, 56. birtokosa Korlátovics György és neje Henter Klára.

1702-ben*Erd. főkormsz. ltár. egy lelkes nemes a Mány, Vaczkány és Nemes család.

1706-ban*Torma cs. ltára. ifj. Korlátovics György itteni részét Marjai Albertnek s nejének Szénássy Máriának elzálogositja, mely részt aztán 1712-ben*U. o. Pongrácz György magához váltott.

1713-ban*Erd. főkormsz. ltár. Nemesi Prod. J. 1. egy telkes nemes a Mán, Popa és Nikita család, 15-en laknak 11 házban vagy két örökségen.

1721-ben*E. F. L. III. Kollatovich György kapta Offenbányáért a fiskustól pótlásba e birtokot, egy telkes nemesek Nyikita György, Pap, Melintye, Mány és Rusz családbeliek.

1749-ben*Torma cs. ltára. Szamosujvár városa, mint az ottani uradalom zálogbirtokosa, báró Pongrácz Györgyöt biztositja az iránt, hogy e birtokában meg nem háboritják.

1750-ben*Km. Szolnok int. V. 35. Muszlai Gáborné Vay Anna, a nagyatyjáról néh. báró Pongrácz Györgyről maradt itteni részét Vay Ádámnak eladja.

1766-ban*E. F. L. III. 216. C. H. birják: br. Vay Mihály, Kisbudaki Rettegi György s Pongrácz örökösök, kiktől a fiskus e birtokot magához váltotta 1768-ban*U. o. XII 1/2 25. A. és 1772-ben gr. Mikes Antal özvegyének gr. Haller Zsuzsánnának adta cserébe Offenbányáért. Egy telkes nemesek a Pap, Mány, Demián, Thoma, Sovre és Rusz családok, kik 55 házban laknak.

1779. és 1786-ban*Megyei ltár selejt. 41. és Erd. főkormsz. lt. birtokosa gr. Mikes János, van 121 jobbágya, 9 zsellére.

{565.} 1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosa gr. Mikes Jánosné gr. Mikes Rozália, van 100 telke.

1829-ben*Erd. főkormsz. ltár. gr. Mikes Antal.

1838-ban*Megyei ltár. egy immunis magyar ajku s 22 adózó nemes lakosa közül irástudatlan 22, kik oláh ajkuak.

1866-ban*Erd. főkormsz. ltár. nemesi jogú birtokosai: gr. Mikes János, Molnár Sándor és 12 Kozma, 6 Serbán, 5 Mán, 5 Demján, 5 Pap, egy Rád családbeli.

Jelenlegi birtokosai (1898): Herman János, Pap Sándor és 95 társa 595 hold gr. Mikes-féle birtok.

Lakosai földmiveléssel és baromtenyésztéssel foglalkozó románok. Főtáplálékuk a málé. Ruházatuk házilag készült darócz- és kendervászonból telik ki, a nők kettős színes kötényt (katrincza) viselnek. Házaik s melléképületeik faoldaluak szalma- és dranyiczafedéllel.

Gróf Mikes Jánosnak itt díszes udvarháza és parkja volt, melyet a hozzátartozó birtokkal a községbeliek vásároltak meg s egymásközt felosztották úgy, hogy ma házának s parkjának helyére sem ismerhetni többé.

Ez udvarházban 1866 szeptember 23-án*Vasárnapi Ujság 1866. 41. sz. L. Monostorszeg. nevezetes esemény folyt le. Molnár Annáék háza előtt hosszú kocsisor állott felpántlikázott lovakkal, magyar ruhába öltözött kocsisokkal, a nép sorfalat képezett, gyönyörü nászünnepély készül. Nagy Lajos fiatal ügyvéd vitte Molnár Annát feleségül Magyarországba.

A vőlegény róm. kath. s a menyasszony ev. ref. lévén, az esküvőnek a menyasszony papja előtt Domokoson kell történnie.

Mielőtt a násznép az esküvőre indult volna, a násznagy, 1849-ben honvédszázados, a „Hadi Lapok” szerkesztője, Biró Sándor, a következő szavakat intézte az ifju párhoz:

Kedves ifjak! Mielőtt a szülői ház küszöbén kilépnétek, az Istennek templomába belépve, egymásnak örök szerelmet esküdnétek, egy pár szót intézni hozzátok, násznagyi kötelességemnek ismerem. Esküdni, egymásnak örök szerelmet és hűséget vallani be Isten előtt, örökre egybekapcsoltatni a szeretet rózsalánczával, leszakadni a szülői keblekről s összeforrni örökre egy kebellel, mely oly hőn dobog – ez czélja kedves ifjak! e szülői ház küszöbén kilépésteknek. És ti végetlenül boldogok vagytok, ha nem a világi fény és gazdagság vágyai, {566.} hanem a tiszta szeretet vallásos érzelmei közt borultak le a templomban esküre. Nekünk rendületlen hitünk, hogy titeket csakis a tiszta szeretet fűz egymás keblére. Elkisérünk hát – buzgó érzelmek közt áldást imádkozva rátok – az esküvőre. Te pedig nemes ifju! Fogd meg arád jobbját s mond neki:

„Jer leánykám, öleljük meg egymást,
Hadd csókoljam szerelmem lelkedbe,
Menjünk lángkebellel a szent esküvőre
És az eskü legyen szerelmünk őre!”

Ezután a menyasszony és vőlegény külön hintókba ülve, nagy kisérettel indultak meg Domokosra. Oda érve, a ref. templomba vonultak, hol őket Szentkirályi Sándor tiszteletes fogadta. Ima s fennkölt szellemü ünnepi beszéd után az ifju pár az úr asztala elé állott; a menyasszony magyar szabásu fehér selyemruhába volt öltözve, fején myrthus koszorúval, a vőlegény pedig fekete magyar díszöltönyt viselt, oldalán jogászkarddal.

Lehuzván a párok jobb kezükről keztyüiket s a vőfél leoldván a vőlegény kardját, a szokásos esküformát elmondották. A tiszteletes végszavai után vőlegény ismét felkötötte kardját, boldog párját karon vezette a hintójára s nehány percz mulva a menet Rogoz felé tartott.

Rogozon a családi háznál nagy vigalmat tartottak, melyen mint az idézett lap írja, Albisi zenekara játszott.

Ebéd végeztével az ifju pár nászkisérettel Magyarország felé vette útját; mielőtt azonban elhagyták volna a menyasszony szülői házát, megszólalt ismét a násznagy s egy gyönyörü búcsúztatót mondott, melyet azt hiszem, hogy eredeti költői szárnyalásánál s a 60-as éveket jellemző hazafias hangjánál fogva szivesen vesz az olvasó, ha egész terjedelmében e mozaikszerü ismertetés keretébe foglalok.

A nap rövid, az idő zord, el kezd hidegedni,
A vándormadárnak el kell innen menni.
A házi fecskének
Mely fönt a fedélben
Oly vidoran fészkelt,
És a pacsirtának,
Mely ezen ház egyik
Szende leányának
Virágai felett
Hajnal hasadtával
Repeső párjával
Oly szépen énekelt –
{567.} Melegebb országba,
Meleg Indiába
Zord bérczeink közül messze kell repülni.
*
És milyen a sorsa a vándormadárnak,
Olyan az élete épen a leánynak.
Arra felé, a hol egy szebb hajnal pirúl,
Magasztos reménynyel,
Lángoló kebellel,
Boldogság álmain
Szerelme szárnyain
A házi fecskével ő is útnak indul.
*
Tisztelt nászünnepély! Ime itt a példa
Vidékünknek egyik kedves csalogánya
Elrepül körünkből –
S választott párjával,
Keble angyalával
Arra siet, a hol melegebb az élet,
A hol a szabadság hajnalpirja éltet,
Kedves magyar hazánk szép rónájára.
*
De míg eltávozol, ártatlan gyermekünk,
Forró karjainkkal keresztül ölelünk
S lelkünkhöz szoritva téged, azt akarjuk,
Hogy még egyszer búcsúd ajkaidról halljuk:
„Kősziklákkal fedett vadregényes vidék,
Melynek virágölén olyan boldog valék,
Mint örökzöld fenyves, dúsan zöldeljetek,
Mindig gazdag termés lengjen felettetek.
*
És most apám – lelkem!
Anyám, kedves anyám!
Elakad a nyelvem,
Elnémul ajkam, szám.
Elétek borulok –
Ah! Menyország nekem ölelő karotok.
Templomi szent oltár remegő lábatok,
Apám! anyám! megbocsássatok,
Köszönöm a bölcsőt, melyben ringattatok,
A legelső csókot,
Szülői ápolást, a sok jó tanácsot,
{568.} Az életet s mindent, mit nékem adtatok,
Istenem áldását imádkozom rátok.
*
Testvéreim! lelkem legdrágább kincsei,
Ah! hogyan tudhassak tőletek elválni.
Együtt játszadoztunk,
Kergettük a gyorsan repülő pillangót,
Ápoltuk a rózsát s téptük a virágot.
Gyermekéveimnek drága emlékei,
Testvéreimtől ne hagyjatok elválni.
Lelkemhez ölellek még egyszer titeket:
A jó Isten legyen mind végig veletek.
*
Barátnéim! kikkel a nagy világ felé
Kezet fogva, félve, lépdegeltünk elé,
Feldobog lelkemnek forró érzeménye
S szemembe feltolúl a fájdalom könye.
*
Hogyha elgondolom
Azon komoly perczet, melyben
Tőletek kell válnom,
Ki előtt tudva van szent ártatlanságtok,
Mennyei áldását halmozza reátok.
*
Nagyanyám! Ki engem oly forrón szerettél
S nászünnepélyemen násznagynémmá lettél,
Azt óhajtja neked ifju menyasszonyod:
Az örök boldogság legyen őrangyalod.
*
Közel s távol lévő rokonaim!
Boldogok legyetek hazátok halmain.
Köszönetet mondok szent érzelmetekért,
S azon rokonias forró szeretetért,
Melyet irányomban tanusitottatok:
Az egek áldása áradjon reátok!
*
Nászvendégkoszorú! Hálahű kebellel
Uj hazámba viszem emléketeket el,
S óhajtom lelkemből,
Hogy a szabadságnak fényesebb csillaga
{569.} Derüljön e haza sötét halmaira
És e szép csillagzat fényes tányérára
Ne jöjjön árnyalat
Soha, soha, soha!”

A gör. kath. és gör. keleti egyházközségek fatemplomaikkal. Ez utóbbiak temploma az 1661. évbeli tatárdulás alkalmával leégett s ezután épült jelenlegi temploma, melyet mint a feliraton olvasható, II. József császár idejében festettek ki. Védőszentje Mihály és Gábor őrangyal. Papjai a Kozma családbeliek után a Hermannok, jelenleg Hermán János.

A gör. kath. templom 1886-ban épült s a Szent Paraszkéva tiszteletére van szentelve. Harangjai 1886–96. évből valók; egiykét 1885-ben Rojahidán öntötték, a többiek kolozsvári s budapeti öntésüek.

Az ötvenes évek végén az újabb ideig a magyarláposi gör. kath. iskola számára adózott.

Iskolát 1870-ben állitottak fel.

Éghajlata egészséges, járvány néha a gyermekek közt uralkodik.

1770-beli*Erd. főkormsz. ltár. hivatalos összeírás szerint határának fele tér és termő, a többi rész hegyes, mocsaras s ezért terméketlen és mivelésre nem alkalmas. Alig terem meg a szükséges gabonájuk, többnyire máshonnan szerzik be barmok árából. Határa két fordulós, a hegyi, úgy a téri mocsáros rész sem alkalmas a mivelésre s csak negyede mondható némileg termékenynek, melyet 4 ökörrel szoktak szántani. Szekeres trágyával való javitása nincs szokásban. Egy köböl őszi búzából, a mit igen ritkán szoktak vetni, 5 kal. vagy 6 véka szem lesz; tavaszi búzát nem szoktak eddig vetni, hanem zabot, melynek köble 8 véka szemmel fizet. Tüzelésre való fás erdeje kevés s ezért a szomszédos községbeliektől, mint Libaton, Alsó-Szőcs s O.-Lápos lakosaitól vásárolják. Legelője szűk határa miatt nem elegendő, kaszálója fordulónként, de úgy kaszálót, mint szántót a szomszédos községbeliektől szoktak bérelni. Szántója 185 1/4 köbölnyi, elvetettek 23 köb. őszi, 102 3/4 köb. tavaszi gabonát, tengerije 17 köbölnyi termett, kaszálója 161 1/4 szekérre aló; malmok jövedelme 3 frt; van itt 117 jármas ökör, 1 ló, 212 tehén, 71 borju, csikó, 124 juh, kecske, 58 disznó, 162 méhköpü, 4 pálinkafőző üst, melyek jövedelme 29 frt; iparosa egy czigánykovács.

1822-ben*Cziráki urb. oszt. határa adózás tekintetében 2-od osztályú; adót fizet 869 1/2 köböl szántó, 1514 szekérnyi kaszáló, 54 ökör, ló, 66 tehén, 15 borju, 4 juh, 20 disznó és 2 méhköpü után.

{570.} Jelenleg határa meglehetős termő; termesztenek törökbúzát, kevés őszi búzát, rozsot, több zabot a magasabb és hidegebb helyeken. Hazai fajta szarvasmarhát tenyésztenek; gyümölcse a szilva. Van épületnek való köve s háromkövü malma. Stösszel Ábrahám m.-láposi lakos tulajdona.

Jobbágyszolgálmányok: 1552-ben*Transylv. fasc. F. 9. nr. 69. adtak 4 tehenet, 2 ökröt 11 frt, 6 bárányt 1 frt, 80 csirkét 1 frt 60 denár, 3 pint vajat 75 denár, 40 köböl zabot 13 frt 33 denár értékben, birságba fizettek 40 denárt a Bánk Pál számára.

1553-ban*U. o. évente Szent-Márton napon jobbágyai fele 16, másika 8 denárt fizet, Szent-György napon juhaikból 50-edet adnak.*Bővebben Csicsóváránál.

Határhelyek: 1768-ban*E. F. L. III. 216. H. Sesu puruluj, Ripa Buhi, La Orze, Válye Poduluj, Koszte, Dupe Gard, La Rogoz nevü hely, Plopty, Krou Petri, Redecsine, Ripa Maluluj, Gyálu Manyészi, Hejansa, Dupe Vád, Doszu Foksi, La Láz, Albincse, Gregyine, Gyalu korbuluj, Mocsira, Gura Hejusi, Ptyetrisore, Virvu Dobrikuluj, Zevoj, Gura Tyinoszki, Prund, Albistye, Sztirkoje, Tyirosze, Prjive, Virvu Prihoduluj, Valye Mundráji, Rotunda, Mocsira Unguraszka, Gyalu koszorulúj, Csorgou, Pojenyile Dancsuluj.

1864-ben*Pesty Frigyes gyüjteménye. Válye Máre, Rotunda (kerekded határrész), Valye Puruluj (örök patak).

Lakossága: 1553-ban*Transilv. fasc. 9. nr. 69. van benne 18 kapu, 16 lakos és 6 puszta ház.

1603-ban*Urb. conscr. 65–87. 19 jobbágy, 3 nemes és szabados, összesen 22 lélek lakik benne.

1630-ban*Km. Lymbus. fiaikkal együtt 101 jobbágy, 4 nemes és szabados, házak száma összesen 39.

1703 körül*Erd. főkormsz. ltár. van 22 jobbágy, 11 zsellér, egy szegény, 8 nemes és szabados lakosa. Lakóház 41, elpusztult ház 32 van az egész községben.

1750-ben*E. F. K. ltár. lakik itt egy 29 egy telkes nemes, 12 telken 27 házban és 3 ily özvegy 3 telkes házban, 64 jobbágy 54 telken 62 házban és 10 özvegy 10 telkes házban, 3 telkes és 2 e nélkül való zsellér, ugyanennyi telken és házban és 2 kóborló, együtt 84 telken 107 házban. El van pusztulva 10 ház, melyekből kihaltak, részben elköltöztek, ebből 9-et Vay Ádám földesúr, egyet a községbeliek foglaltakel s adóztak utána.

1820-ban*Megyei ltár. 5 róm. kath. magyar a láposi anyaegyházhoz tartozik és van 115 gör. kel. családfő lakosa.

{571.} 1830-ban*Cons. statiszt. topogr. 157. l. 685 gör. kel. lakossal.

1857-ben*Orsz. ism. táb. 22. l. 99 lakosból 1 róm. kath., 3 gör, kath., 988 gör. kel., 7 ev. helv. hitü. Házak száma 213.

1886-ban 1069 lakosból gör. kel. és róm. kath. 1062; helv. hitü 2, zsidó 5.

1891-ben 1126 lakosból 2 róm. kath., 181 gör. kath., 925 gör. kel. 6 ev. ref. és 12 izraelita.

Adója 1703 körül*E. F. K. lt. a nemesek és jobbágyok fizettek adóba 100 frt 25 krt, 24 köb. búzát, 24 köb. zabot, 7 szekér szénát s egy barmot. 1749-ben*1750. E. F. L. 357 frt 17 1/2 krt. 1755-ben*U. o. 374 frt 20 krt. 1775-ben*U. o. 1414 frt 36 krt. 1822-ben*Megyei lt. 633 frt 50 krt. 1898-ban 2281 frt 82 krt.

Localitatea Rogoz, din tinutul Lapusului, este cumparata de catre domnitorul moldovean Bogdan cel Orb, in anul 1506. Odata cu el vine aici si preotul Herman, de neam nobil, care s-a asezat in Rogoz pe o colina din dreapta raului Lapus, ridicand aici o biserica in stil moldovenesc. Unul din nepotii lui, Herman Dan, ajunge, in anul 1598, la demnitatea si rangul de cneaz. Alaturi de biserica din Rogoz, sunt atestate documentar si alte biserici, la fel de vechi, cum sunt cele din Libotin, Cupseni, Sasa, Vima Mica si Cetatele
 
                                   #

Biserica de lemn Sf. Arhangheli din Rogoz

 

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz, judeţul Maramureş, foto: mai 2009.
Portalul intrării tăiat în acoaladă cu inscripţia de aducere aminte a invaziei tătare din 1661: „de când au fostu robie în arde[a]lu”, foto: mai 2009.
Iconostasul cu două rânduri de icoane împărăteşti, foto mai 2009.

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz, judeţul Maramureş este una dintre cele mai interesante şi valoroase din Transilvania. Construcţia este datată de tradiţie în anul 1663, moment susţinut de inscripţia de la intrare care evocă invazia tătară din 1661. Se află pe lista monumentelor istorice din 2004, cod MM-II-m-A-04618. Acest monument istoric este înscris şi în Lista Patrimoniului Mondial, cod 904.

 

 

Biserica se află în Ţara Lăpuşului, pe valea râului Lăpuş, şi a fost construită după invazia tătară de la 1661, eveniment evocat de inscripţia de la intrare: „de când au fostu robie în arde[a]lu”. Tradiţia ridicării bisericii în anul 1663 de către obştea satului, pe locul unei biserici mai vechi, a fost desigur ţinută vie de inscripţia de la intrare, nedatată dar uşor de fixat în timp. Trăsăturile constructive trimit spre aceeaşi perioadă de timp.

În anul 1785 a fost pictată de zugravii Radu Munteanu şi Nicolae Man; după cum specifică următoarea inscripţie din altar: „În anul 1785 această sfântă besăric[ă] s-au zugrăvit, în zilele prea înălţatului împ[ăra]t Iosif al doilea, arhireu neunit fiind ţăriai Ghedeon Nichitici, protopop Lador Ilie din Chiueşti, preoţi ai satului Mane popa Todor şi Vlaşin popa Ioan, şi au plătit robu lu[i Dumn]ezeu acesta Man Grigorie şi soaţa sa Ioană”. O inscripţie în naos precizează că: „În anul 1785 luna iunie 10 zile au început [a s]e zugrăvi acea[s]tă sf[â]ntă bi[seri]că şi s-au isprăvit [în lu]na lui sep[t]e[m]vrie 11 zile”. Tot în naos este evocată şi invazia tătară din 1717 şi apar semnăturile zugravilor: „Văleat din tătărime 1717. Zugravi fiind Muntean[u] Ra[du din U]ngureni şi Ma[n] Niculae de la Poian[a] Po[r]cului.”[1]

În 1834 a fost construită tribuna de pe vestul naosului, al cărei parapet a fost repictat în acelaşi an, conform inscripţiei aflate pe marginea acestuia: „S-au zugrăvit acest pod în anul de la Hs. 1834, făt fiind Bod(ea) Grigorie”. Tot atunci au fost modificate ferestrele naosului şi au fost repictate plafonul pronaosului şi bolta naosului.[2]

 

Biserica are un tip de plan mai rar întâlnit: pronaos poligonal, cu acces pe sud, naos dreptunghiular şi absida altarului în retragere, poligonală, cu şapte laturi. La interior, meşter-grinda bolţii naosului şi consolele sunt decorate cu motivul frânghiei. Exteriorul bisericii este bogat decorat: faţada sudică are în zona mediană motivul profilat al frânghiei, uşa de intrare în biserică are deschidere în acoladă şi ancadrament decorat cu profil simplu dublat de frânghie şi rozete, iar în stânga uşii se află o cruce decorată cu aceleaşi motive. Streaşina este sprijinită pe console cu terminaţie în cap de cal, iar grinzile de sub streaşină au muchiile crestate. Acoperişul este asimetric (cu circa 1,20 m faţă de ax) pentru a proteja „masa moşilor” aflată de-a lungul faţadei nordice. Deasupra pronaosului se ridică turnul-clopotniţă, pătrat, cu camera clopotelor deschisă, în consolă, cu stâlpi şi arcade,iar acoperişul înalt, piramidal, are turnuleţe de colţ. Pictura contribuie şi ea, în mod esenţial, la valoarea deosebită a acestui monument. Înrudită ca iconografie şi stil cu cea realizată de Radu Munteanu la Deseşti-Maramureş, pictura impresionează prin decorativismul ansamblului, prin desenul cu linii groase, egale şi prin cromatica luminoasă.

 

 

 Imagini din exterior

 Imagini din interior

 
 
 
Fişier:Biserica de lemn Sf.Arhangheli Rogoz (107).JPG
 
 
 


 

 

 Scurtă descriere

Biserica de lemn “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” din Rogoz

 O biserica ne-ar invita mai degraba la tacere si nu la cuvinte…totusi, apropiindu-ne urechea de grinzile vechi de lemn simtim cum urca spre noi scâncete de copil, bocete de înmormântare, veselia nuntilor, zgomot de arme, cântece si descântece batrâne. Istoria acestor locuri este povestita în lemnul bisericilor, adevarate sanctuare ale Cuvântului, pastratoare a unor monumente de cea mai veche limba româneasca.

Bisericile de lemn, cu echilibrul volumelor, armonia proportiilor si elansarea exceptionala a turnurilor, reprezinta realizari tehnice si artistice superioare, unele chiar capodopere, integrate organic unei îndelungate evolutii ale carei începuturi se pierd în timp. În acest sens au fost incluse în patrimoniul mondial opt biserici de lemn datate între mijlocul sec. al XIV-lea si sfârsitul secolului al XVIII-lea: Ieud-Deal sec. XIV-lea, Poienile Izei 1604, Budesti-Josani 1643, Rogoz 1663, Bârsana 1720, Surdesti 1766, Desesti 1770 si Plopis 1792.

Prima atestare documentara a localitatii dateaza din anul 1488 sub denumirea de “Rogos”, satul facând parte din domeniul cetatii Ciceului apartinator lui Stefan cel Mare si altor domnitori ai Moldovei.

Potrivit traditiei, biserica “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” a fost construita în anul 1663 din doua lemne fratine uriase aduse din Dealul Popii. Pe orizontala, ea nu mai corespunde starii de numar a satului Rogoz actual, si suntem îndreptatiti sa ne retragem pâna în veacurile XVI-XVII, când spatiul interior putea sa-i cuprinda pe toti poporenii (sa nu uitam totusi ca, din interior, prin peretii de lemn strabate cântarea si ca taranii si azi, o asculta, de afara, cu o mâna la ureche si cu alta pe grinzile peretelui).

Aceasta datare pare a corespunde realitatii, fiind sustinuta de doua argumente: biserica are o planimetrie foarte veche, cu pronaosul poligonal si accesul pe latura de sud; un document istoric consemneaza ca în anul 1661, tatarii au urmarit pe principele Transilvaniei, Ioan Kemeny, pâna lânga Lapus – este foarte probabil ca tatarii sa fi incendiat vechea biserica de lemn, ceea ce ar justifica construirea acestei biserici în 1663. Se pare ca biserica a supravietuit invaziei tatare din 1717, Tara Lapusului fiind mai putin afectata de distrugerile provocate de tatari decât Tara Maramuresului (într-o inscriptie din naos se face referire la aceasta invazie).

Biserica si-a conservat în mare parte forma, substanta, functiunea si expresia ei initiala. Dupa realizarea picturii datata 1785, în secolul al XIX-lea se realizeaza tribuna, pictura ei în 1834, si se maresc ferestrele naosului. Lucrarea mai ampla de restaurare din 1960-1961 a constat din realizarea fundatiei, soclului din zidarie de piatra, schimbarea învelitorii si a dusumelelor. Toate lucrarile au fost facute prin utilizarea materialelor si tehnicilor traditionale, mentinându-se substanta originala, respectându-se autenticitatea si integritatea monumentului.

 Biserica de lemn “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” este situata în centrul satului, alaturi de biserica “Sfânta Paraschiva” adusa aici din satul Suciu de Sus în 1883.

 Pe fundatia scunda din piatra se înalta pereti din grinzi masive de ulm încheiate în unghi drept si întarite pe alocuri cu cepi grosi de lemn. Dimensiunile bisericii sunt de 14 x 5,5 metri, încadrându-se în categoria bisericilor mari din zona (Costeni, Stoiceni).

 Planul bisericii este compus din pronaos, naos si altar; pronaosul este poligonal cu trei laturi scurte spre vest si accesul pe latura de sud (planul pronaosului, asociat cu absenta pridvorului, sunt specifice vechilor biserici din secolul XVII-lea si chiar dinainte). Naosul este dreptunghiular, iar altarul decrosat, (mai îngust decât naosul) poligonal, cu sapte laturi spre exterior.

 Exteriorul bisericii prezinta elemente decorative, deosebit de valoroase la nivelul peretilor. Se remarca dintâi, pe peretele sudic al pronaosului, intrarea cu ancadrament masiv tratat într-o nota de simplitate rustica, cu exceptia acoladei prea ascutite. La vest de intrare strajuieste o cruce cioplita, înalta cât peretele pe care este aplicata.

 

Brâul în chip de funie rasucita decoreaza peretii exteriori, având la mijlocul lui aplicata o rozeta-simbol solar. Mai sus, cele doua rânduri de cosoroabe prezinta cunoscutele crestaturi ce imita cornisa în zimti de caramida a unei biserici de zid. Elementul de plastica ornamentala, cel mai caracteristic îl constituie însa capetele de grinzi ce sprijina streasina în dreptul peretilor de despartire si în colturile edificiului, cioplite în profiluri variate, cele mai multe în forma traditionala a capului de cal. În partea de est, capetele de cal prin gruparea lor, sugereaza un galop: încordare si odihna a unui spatiu strabatut. Elementul e laic (regasit la anumite case vechi taranesti) si coreleaza fapte etnografice vaste: fie amintim aici calul (alb) drept cursier al Soarelui si Nuntii, fie calul (negru) animal psihopomp-caraus al Mortii.

Alaturi de acest element, ne este atrasa atentia de un alt simbol zoomorf mult mai rar întâlnit în arhitectura traditionala: este vorba de o piesa de lemn asezata “în chituci” în unghiul drept format din doua “capete de cal” mai scurte decât celelalte-unul vertical lipit de perete, celalalt în consola – si care ofera o evidenta asemanare cu un cap de animal stilizat, având urechi, bot si ochii marcati prin doi cepi, eventual un bour. Cât de important este rolul simbolisticii în ornamentatia bisericii “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” o dovedeste înca un element de sculptura, neasteptat de data aceasta nu prin forma cât, în special, prin locul pe care îl ocupa, deoarece “capul de cal” (sau lup?) foarte bine modelat la care ne referim este cioplit la extremitatea de vest a mester-grinzii, prelungita în podul bisericii, sub turn, unde este întuneric si nu o vede nimeni. Mester-grinda, puternic crestata în lungul liniei mediane prezinta în partea de vest Soarele, pe pieptul caruia se afla Luna – pe umerii careia Luceferii, pe pieptul carora – Stelele. E aici ceva naiv si ireductibil din mitologia româneasca straveche, expusa în cântecele ceremoniale.

Acoperisul, unitar, prezinta o frapanta asimetrie, determinata de supralargirea stresinii pe latura de miazanoapte a cladirii, creându-se astfel pe întreaga lungime a bisericii un amplu spatiu ce adaposteste Masa mosilor care este astfel nu alaturi ci în structura întregului arhitectonic. Desi turnul pare disproportionat astfel fata de nava si de întregul bisericii nu este asa: diviziunea partilor este în numele întregului infinit distribuit si recules în fiecare din ele. “Acoperisul seamana, spunea un pelerin, cu o palarie de osean pusa pe-o ureche”.

Turnul este tratat cu multa dibacie pentru evitarea unui efect de verticalitate exagerat: în acest scop, turla propriu-zisa a fost “taiata” la jumatatea înaltimii prin introducerea unei mici trepte sindrilite, partea de sus a segmentului superior fiind ocupata de pitoreasca galerie cu câte doua arcade pe fiecare latura si balustrada de scânduri traforate dispuse în consola. Coiful conic este împartit la rândul sau în trei trepte, element ce nu se întâlneste la celelalte biserici din zona. Baza patrulatera a coifului este punctata în colturi de patru turnulete ce reproduc întocmai forma turnului însusi.

Spatiul interior al bisericii, întreit, pare mic si redus fata de aspectul întregului. Mai mult, el este aceasta reductie însasi, specificând functia lui de concentrare linistita, suficienta siesi. Geamurile aduc lumina pura si simpla în interiorul umbros de lemn batrân. Pronaosul are tavan drept si este separat de naos printr-un perete din bârne strapus în ax de o usa foarte asemanatoare cu cea de pe latura de sud (cu un ancadrament cioplit în acolada sus si rotunjit concav jos), flancata de doua deschideri laterale dreptunghiulare.

Naosul, mai spatios, este acoperit cu o bolta aproximativ semicilindrica pe axa est-vest, din scânduri dispuse longitudinal; bolta porneste direct din peretii laterali ai navei fara nici o retragere si fara a se sprijini pe console; structura de rezistenta a boltii se afla în pod, singurul element aparent fiind mester-grinda din axul boltii. Pronaosul este lipsit de ferestre, naosul are doua ferestre pe nord si trei pe sud; altarul are o fereastra mica pe sud si alta circulara spre est prin care, în perioada 1 – 15 august, razele soarelui patrund si ilumineaza timp de 30 de minute sfântul sanctuar.

 Pentru a putea adaposti mai multi credinciosi, între 1785-1834 pe latura de vest a naosului a fost ridicat un cafas, pentru cor, sprijinit pe peretele dinspre pronaos si pe peretii laterali ai navei, iar ulterior si de tavan, prin ancore de fier; are scara si balustrada din scânduri pictata cu teme din Apocalipsa.

Pictura bisericii a fost realizata în anul 1785, dupa cum o atesta inscriptiile, în caractere chirilice, pastrate în altar: “În anul 1785 aceasta sfânta biserica s-a zugravit în zilele prea înaltului împarat Iosif al doilea…”, în naos pe peretele de nord: “Valet de tatarime 1717 zugravi fiind Munteanu Radu din Ungureni si Man Niculae de la Poiana Porcului” si în naos pe peretele sudic: “în anul 1785 luna iunie 10 zile au început a se zugravi aceasta sfânta biserica si s-au ispravit în luna lui septembrie 11 zile”. Tot în partea sudica a naosului traditia atesta autoportretul pictorului Radu Munteanu din Ungureni (sat vecin cu Rogozul).

 Zugravul Radu Munteanu este un reprezentant important al picturii de traditie post-bizantina din Maramures, Lapus si Chioar de la sfârsitul sec. al XVIII. Pictura lui reprezinta faza de rusticizare a curentului post-bizantin. El îsi permite sa interpreteze modelele iconografice într-o maniera preocupata în primul rând de efecte decorative si ornamentale; aduce un suflu nou picturii traditionale, facând-o mai apropiata de pictura naiva prin spontaneitatea si sinceritatea ei.

Pictura de la 1785 se pastreaza doar în naos si pronaos, cu unele scene fragmentate si altele sterse. Programul iconografic, incoerent în ansamblu, cuprinde teme din Vechiul si Noul Testament. În pronaos, acoperind peretii de sud, vest si nord, marea compozitie a Judecatii din urma, care în rândul cetelor de pagâni promisi iadului cuprinde si pe “nemti”, ca la biserica din Desesti, pictata tot de Radu Munteanu; în naos, pe peretele sudic se vad: Nathan certându-l pe David, Onufrie pustnicul, Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul, Ioana si chitul, iar pe peretele nordic se distinge un fragment din Pilda fecioarelor, în varianta transilvaneana, cu reprezentarea lui Hristos si a “miresii lui Hristos”.

 În 1834 biserica a fost repictata de un zugrav neidentificat pe tavanul pronaosului, bolta naosului si pe cafas; o mai slaba calitate artistica, dar pictura este placuta prin coloritul viu, mai ales al motivelor florale, care constituie nu numai chenare late, ci invadeaza si câmpul scenelor, întocmai ca la unele icoane pe sticla.

 Principalele teme iconografice sunt: Cina cea de Taina, Spalarea picioarelor (registrul superior, partea sudica), Ciclul Patimilor (în nord), iar pe bolta sunt reprezentate scene din Geneza (Facerea lui Adam, Facerea Evei, Adam si Eva înselati de sarpe, Izgonirea din Rai) precum si parabola Bunului Samaritean ilustrata prin episoadele: Pilda omului coborând de la Ierusalim spre Ierihon si cazut în tâlhari, Preotul si levitul nu-l ajuta deloc, Samariteanul trecator îl ridica pe calul sau si-l duce acasa.

 Printre numeroasele icoane vechi ale bisericii, se remarca o frumoasa icoana a Maicii Domnului cu Pruncul, având chipurile si nimburile lucrate într-un relief destul de pronuntat; icoana poarta inscriptia “1787. Aceasta ico(a)na au platit Pop Onu”.

 Din interiorul umbros si tacut, fulgera uneori din culoare în lumina strecurata pe geamurile mici, scene din patimile Mântuitorului sau Desertaciunea Lumii, cu întelesuri atât de apropiate încât le-ai putea atinge cu gândul. Nu lipseste vulturul bicefal, lucrat în lemn, element mai nou care reia, de bunaseama, un altul, de demult…

Biserica de lemn din Rogoz te invita mai degraba la tacere…dar din ea razbat pâna la tine cântece de leagan si bocete de înmormântare stinse în lemnul crucilor din cimitirul vechi care-o împrejmuie.

 (Florin POP, Vasile LATIS)

 
 
 

Biserica de lemn Sf. Paraschiva din Rogoz

 

Biserica de lemn Sf.Paraschiva din Rogoz, judeţul Maramureş, foto mai 2009.
Intrarea în biserică, cu inscripţie indescifrabilă în chirilice sau rune, foto 2009.

Biserica de lemn Sf.Paraschiva din Rogoz, judeţul Maramureş, datează din secolul XVIII[1]. Are hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: MM-II-m-A-04617.

Biserica a fost adusă în Rogoz în 1883 din localitatea Suciu de Sus, Maramureş.Este a doua biserică de lemn din Rogoz, atât ca vechime cât şi ca importanţă , după Biserica „Sf.Arhangheli” aflată în vecinătate.Pictura murală originală nu se mai păstrează, actuala pictură fiind realizată în 1940.


 

Ansamblul de biserici de lemn din Maramureş > Rogoz > Arhitectura


Arhitectura

Biserica Sf. Arhangheli este construită din grinzi masive de ulm încheiate în unghi drept şi întărite pe alocuri cu cepi groşi de lemn. Dimensiunile sale sunt de 14 X 5,5 m, adică aproximativ acelea ale bisericilor de lemn mai mari din zonă (Costeni, Stoiceni). Ca plan, clădirea se încadrează în tipul, specific pentru România, al bisericii de lemn dreptunghiulare cu absida altarului decroşată. Ea prezintă însă şi două elemente de plan mai deosebite: forma absidată a extremitătii vestice a clădirii şi alcătuirea din şapte laturi a absidei altarului în locul celor cinci obişnuite. Pronaosul absidat, asociat cu lipsa pridvorului şi cu amplasarea intrării pe latura sud a încăperii, reprezintă o trăsătură arhaică, pe care o întâlnim numai la una din bisericile grupului, biserica Sf. Arhangheli din Dobric, construită probabil tot în secolul al XVII-lea. Absidă heptagonală avea şi biserica Cuvioasa Paraschiva din Libotin, azi dispărută. Compartimentarea interioară este cea obişnuită, remarcându-se însă lungimea relativ mare a pronaosului faţă de naos.
Sistemul de acoperire interioară este cel relevat la bisericile din acest grup. Trebuie precizat însă că în cazul de faţă bolta este construită în directa prelungire a pereţilor laterali, fără nici o retragere – tot o trăsătură a bisericilor mai vechi – şi că este întărită printr-o meşter-grindă decorată pe faţa inferioară cu crestături. Acoperişul, unitar, prezintă o frapantă asimetrie, determinată de supralărgirea streaşinii pe latura de miazănoapte a clădirii (cea mai ferită de intemperii în această parte a ţării), creându-se astfel pe întreaga lungime a bisericii un amplu spaţiu adăpostit, prevăzut cu o masă rustică şi două bănci, ce adaugă lăcaşului un farmec patriarhal. Ca la majoritatea bisericilor din nordul Transilvaniei, elementul major al elevaţiei este turnul foarte înalt amplasat peste pronaos, dar care aici este tratat cu multă dibăcie pentru evitarea unui efect de verticalitate exagerat: în acest scop, turla propriu-zisă a fost „tăiată” la jumătatea înălţimii prin introducerea unei mici trepte şindrilice, partea de sus a segmentului superior fiind ocupată de pitoreasca galerie cu câte două arcade pe fiecare latură şi balustradă din scânduri traforate dispuse în consolă. Coiful conic este împărţit la rândul său în trei trepte, element care nu se întâlneşte la celelalte biserici din grup, dar este folosit la unele biserici din Sălaj şi Bihor. Baza patrulateră a coifului este punctată în colţuri de acele patru turnuleţe ce reproduc întocmai forma turnului însuşi, aducând o notă atât de caracteristică şi de pitorească unui număr însemnat de biserici nord-transilvănene. Însuşindu-ne concluziile Danei Tarnavschi Schuster, conform cărora „tipul de turn înalt cu galerie cu arcade şi coif fleşă cu patru turnuleţe”, deosebit de frecvent în Ţara Lăpuşului, „a apărut spre sfârşitul secolului XVII, devenind preponderent în secolul XVIII”, socotim că turnul impunător a bisericii se datorează foarte probabil refacerilor din anul 1785.
Foarte bogate sunt elementele decorative de sculptură ale bisericii Sf. Arhangheli. Se remarcă dintâi, pe peretele sudic al pronaosului, intrarea cu ancadrament masiv tratat într-o notă de simplitate rustică, cu excepţia acoladei prea ascuţite, de o formă destul de hibridă. La vest de intrare, trebuie semnalată o cruce artistic cioplită, înaltă cât peretele pe care este aplicată. Brâul în chip de funie răsucită decorează numai latura sudică a corpului principal având o rozetă – simbol solar – la jumătatea lui, pe când latura nordică este împodobită cu două asemenea rozete. Mai sus, cele două rânduri de cosoroabe prezintă cunoscutele crestături ce imită cornişa în zimţi de cărămidă a unei biserici de zid. Elementul de plastică ornamentală cel mai caracteristic îl constituie însă capetele de grinzi ce sprijină streaşina în dreptul pereţilor de despărţire şi în colţurile edificiului, cioplite în profiluri variate, cele mai multe în forma tradiţională a capului de cal sau într-o formă apropiată. Alături însă de acest element, foarte răspândit în ornamentica arhitecturii noastre populare trebuie atrasă atenţia asupra unui alt element zoomorf mult mai rar: este vorba de o piesă de lemn aşezată „în chituci” în unghiul drept format din două „capete de cal” mai scurte decât celelalte – unul vertical lipit de perete, celălalt în consolă – şi care oferă o evidentă asemănare cu un cap de animal stilizat, având urechi, bot şi ochi marcaţi prin doi cepi, eventual un bour. Această piesă decorativă este lucrată cu prea mare grijă ca forma ei să poată fi atribuită unei întâmplări; de asemenea, singurele două piese de acest fel sunt aşezate, simetric, în locuri care nici acestea nu par a fi întâmplătoare, ci mai curând locuri de cinste, deşi discrete, potrivite prin urmare amplasării unor elemente simbolice a căror semnificaţie ne scapă astăzi: anume la jumătatea fiecărei laturi lungi a bisericii. Cât de însemnat este rolul simbolisticii în ornamentaţia bisericii Sf. Arhangheli din Rogoz o dovedeşte încă un element de sculptură, neaşteptat de data aceasta nu atât prin formă cât, în special, prin locul pe care îl ocupă, deoarece „capul de cal” foarte bine modelat la care ne referim este cioplit la extremitatea de vest a meşter-grinzii bolţii, prelungită în podul bisericii, sub turn, unde este întuneric şi nu o vede nimeni.
După cum am mai arătat, biserica a fost pictată în două rânduri; despre o pictură anterioară celei din 1785 nu avem cunoştinţă şi cercetarea noastră nu a reuşit să identifice urme. Pictura din 1785 este opera zugravilor Radu Munteanu din Ungureni (sat învecinat cu Rogoz, făcând parte din com. Cupşeni) şi Niculae Man din Poiana Porcului (azi Fântânele, sat dependent ca şi Rogoz de Tg. Lăpuş); identificarea celor doi zugravi menţionaţi în inscripţia referitoare la invazia tătarilor din 1717 cu autorii zugrăvelii de la 1785, atestată de inscripţia din altar, am făcut-o pe baza datelor cunoscute despre Radu Munteanu, din care reiese că el a activat în perioada 1767-1800. Despre maniera de lucru a acestui zugrav, la care, alături de trăsăturile generale ale picturii populare a timpului, se remarcă şi „anumite trăsături specifice”, s-au adus suficiente date. Cât priveşte pe Niculae Man, al cărui aport în decorarea bisericii din Rogoz nu este precizat şi despre care nu există alte atestări documentare, o caracterizare este imposibilă. El a fost probabil un meseriaş de mâna a doua, angajat poate pe temeiul înrudirii sale cu preotul bisericii şi cu comanditarul lucrării, care poartă toţi acelaşi nume patronimic de Man. Pictura din 1785 se păstrează pe pereţii încăperilor în proastă stare şi cu mari lipsuri. Printre scenele mai bine conservate, se pot menţiona: în pronaos, acoperind pereţii de sud, vest şi nord, marea compoziţie a Judecătii din urmă, care în rândul cetelor de păgâni promişi iadului cuprinde şi pe „nemţi”, ca la biserica din Deseşti (Maramureş), pictată tot de Radu Munteanu; în naos, pe peretele sudic, se văd: Nathan certându-l pe David, Onufrie pustnicul, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, Iona şi chitul; pe peretele nordic se distinge un fragment din Pilda fecioarelor, în varianta transilvăneană, cu reprezentarea lui Hristos şi a „miresii lui Hristos”. Simpla enumerare a acestor teme demonstrează lipsa de coerenţă a programului iconografic, trăsătură comună, de altfel, ansamblurile de pictură din aceeaşi zonă şi epocă.
Biserica a fost pictată a doua oară în 1834, numele zugravului rămânând de data aceasta necunoscut. Pictura, care acoperă tavanul pronaosului, bolta naosului şi cafasul, este de slabă calitate artistică, cu un desen foarte defectuos, plăcută însă prin coloritul viu, mai ales al motivelor florale, care constituie nu numai chenare late, ci invadează şi câmpul scenelor, întocmai ca la unele icoane pe sticlă. Principalele teme înfăţişate sunt: pe registrul de sus, pe latura sudică, Cina cea de taină, Spălarea picioarelor şi două scene mascate de cafas; pe latura de nord, scene din Patimi. Pe registrul inferior al bolţii, pe latura sud sunt înfăţişate patru scene din Facere (Facerea lui Adam, Facerea Evei, Adam şi Eva înşelaţi de şarpe, Izgonirea din rai); pe latura de nord, de asemenea în patru scene, Pilda omului care a căzut în tâlhari, inclusiv aceea a suirii omului „pre dobitoc” şi a ducerii lui acasă de către „Isus Hristos”.
Printre numeroasele icoane vechi ale bisericii, semnalăm o frumoasă icoană a Maicii Domnului cu Pruncul având chipurile şi nimburile lucrate între-un relief destul de pronunţat; inscripţia – „1787. Această ico(a)nă au plătit Pop Onu” – arată că ea aparţine zestrei perioadei de renovare de la 1785.

 

Text aparţinând cercetător Radu Creţeanu din Revista Muzeelor şi Monumentelor Nr 1. 1976

Istoric

Data construirii nu este cunoscută documentar. Conform tradiţiei, ea a avut loc în 1663, după ce cu doi ani înainte biserica anterioară fusese arsă de tătarii aflaţi în urmărirea principelui Ioan Kemeny, despre care se ştie că, retrăgându-se spre Maramureş, a poposit „lângă Lăpuş”. Se pare că biserica a scăpat de distrugerile provocate de năvălirea tătarilor din 1717 (distrugeri care de altfel au fost mai puţin grave în Ţara Lăpuşului decât în Maramureş), deşi evenimentul este amintit de zugravii din 1785 printr-o inscripţie aflată la extremitatea de est a peretelui nordic al naosului: „Văle(a)t din tătărime 1717, zugravi fiind Munteanu Ra(du de la U)ungureni şi Man Nicolae de la Poiana Porcului”. Biserica a fost reparată şi pictată – sau repictată – în anul 1785; după cum specifică următoarea inscripţie din altar: „În anul Domnului 1785 această sfântă beserică s-au zugrăvit, în zilele prea înălţatului împărat Iosif al doilea, arbireu neunit fiind ţării Ghedeon Nichitici, protopop Lador Ilie din Chiueşti, preoţi ai satului Man popa Todor şi Vlaşin popa Ioan, şi au plătit robu lui Dum(nezeu Man Grigore)”. O altă inscripţie precizează că: „În anul 1785 luna iunie 10 zile au început a să zugrăvi această sfântă b(iseri)că şi (s-au săvârşit în luna) lui septembrie 11 zile”. În anul 1834 s-a adăugat şi s-a pictat cafasul corului, conform inscripţiei aflate pe marginea acestuia: „S-au zugrăvit acest pod în anul de la Hs. 1834, făt fiind Bod(ea) Grigorie”.

 

Text aparţinând cercetător Radu Creţeanu din Revista Muzeelor şi Monumentelor Nr 1. 1976

#

Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril din Rogoz

Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril din Rogoz

Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril din Rogoz

Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril din Rogoz

Biserica a fost atestata documentar din anul 1488 sub denumirea de “Rogos", satul facand parte din domeniul cetatii Ciceului apartinator lui Stefan cel Mare si altor domnitori ai Moldovei. Cu toate acestea, potrivit traditiei, Biserica "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril" a fost construita in anul 1663 din doua lemne fratine uriase aduse din Dealul Popii.

Aceasta datare pare a se potrivi realitatii, fiind sustinuta de doua argumente: biserica are o planimetrie foarte veche, cu pronaosul poligonal si accesul pe latura de sud; un document istoric consemneaza ca in anul 1661, tatarii au urmarit pe principele Transilvaniei, Ioan Kemeny, pana langa Lapus – posibilitatea ca tatarii sa fi incendiat vechea biserica de lemn este justificabila, ceea ce ar explica construirea acestei biserici in 1663. Tara Lapusului a fost mai putin afectata de distrugerile provocate de tatari decat Tara Maramuresului (intr-o inscriptie din naos se face referire la aceasta invazie), se pare ca biserica a supravietuit invaziei tatare din 1717.


In mare parte Biserica de lemn si-a pastrat forma, substanta, functiunea si expresia ei initiala. Acest lacas de cult a suferit anumite schimbari de-a lungul timpului: dupa realizarea picturii datata 1785, in secolul al XIX-lea se realizeaza tribuna, pictura ei in 1834, si se maresc ferestrele naosului, in 1960-1961 s-a realizarea fundatia, soclului din zidarie de piatra, s-au schimbat invelitorile si dusumele. Toate lucrarile au fost facute prin utilizarea materialelor si tehnicilor traditionale, mentinandu-se substanta originala, respectandu-se autenticitatea si integritatea monumentului.

Incadrandu-se in categoria bisericilor mari din zona (Costeni, Stoiceni), dimensiunile bisericii sunt de 14 x 5,5 metri. Pe fundatia scunda din piatra se inalta pereti din grinzi masive de ulm incheiate in unghi drept si intarite pe alocuri cu cepi grosi de lemn.

Biserica de lemn
este structurata astfel: pronaos, naos si altar; pronaosul este poligonal cu trei laturi scurte spre vest si accesul pe latura de sud (planul pronaosului, asociat cu absenta pridvorului, sunt specifice vechilor biserici din secolul XVII-lea si chiar dinainte); naosul este dreptunghiular, iar altarul decrosat, (mai ingust decat naosul) poligonal, cu sapte laturi spre exterior.

La nivelul exterior pot fi remarcate elemente decorative, deosebit de valoroase. Pe peretele sudic al pronaosului se poate observa la intrarea cu ancadrament masiv tratat intr-o nota de simplitate rustica, cu exceptia acoladei prea ascutite. La vest de intrare strajuieste o cruce cioplita, inalta cat peretele pe care este aplicata.

Bisericile de lemn, prin armonia proportiilor, echilibrul volumelor, si elansarea exceptionala a turnurilor, reprezinta o adevarata capodopera, o realizare tehnica si artistica superioara. Acestea sunt integrate organic unei indelungate evolutii ale carei inceputuri se pierd in timp. In patrimoniul mondial au fost incluse opt biserici de lemn datate intre mijlocul sec. al XIV-lea si sfarsitul secolului al XVIII-lea: Ieud-Deal sec. XIV-lea, Poienile Izei 1604, Budesti-Josani 1643, Rogoz 1663 (Biserica de lemn Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril), Barsana 1720, Surdesti 1766, Desesti 1770 si Plopis 1792.

 

 

 

 

#

OBICEIURI DIN ROGOZ

 

”Armindenii Rogozului” – Rogoz: De Rusalii, flacaii din sat confectioneaza si inalta in mijlocul satului o prajina inalta de lemn (Armindenul) impodobita cu cununi de flori. Armindenul este simbolul inaltarii si al renasterii;

Old chatolic church at Rogoz

 
  photo

  Scoala cu Clasele I-VIII Rogoz

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Enter supporting content here

  AMINTIRI